Kolumni: Launo Päivätie kirjoittaa kolumnissaan sähkön siirtohinnan korotuksesta ja siitä, kuinka tuleva hinnankorotus onkin säästöä kuluttajan kukkarossa

Kolumni: Launo Päivätie kirjoittaa kolumnissaan sähkön siirtohinnan korotuksesta ja siitä, kuinka tuleva hinnankorotus onkin säästöä kuluttajan kukkarossa

Kotiin toimitetun sähkön rahtikustannukset nousevat jälleen. Järvi-Suomen Energia korottaa sähkön siirtohintoja heinäkuun alusta keskimäärin seitsemän prosenttia. Edellinen korotus viime vuonna oli 15 prosenttia. Sähkönsä kilpailuttanut voi laskuistaan nähdä, että rahti on jo kalliimpaa kuin itse tuote.

Korotuksia toimitusjohtaja Arto Pajunen perusteli toukokuussa tässä Itukassa lisääntyvillä sähköverkon investoinneilla. Piuhoja kaivetaan maan sisään suojaan myrskyiltä ja tykkylumilta kiihtyvällä vauhdilla.

Jakeluyhtiöiden niskaan puhaltaa sähkömarkkinalaki. Se määrää, että vuoteen 2028 mennessä jakeluverkon on oltava siinä kunnossa, etteivät sähkökatkot kestä taajamissa kuin korkeintaan kuusi ja maaseudulla 36 tuntia. Taas meitä maalaisia sorretaan.

Järvi-Suomen Energia on saanut määräajalle kahdeksan vuoden jatkon. Ilman sitä siirtohinnan korotus olisi Pajusen mukaan ollut vielä rajumpi. Hänen tulkintansa mukaan asiakas on se, joka tästä hyötyi. Tuleva hinnankorotus onkin säästöä kuluttajan kukkarossa!

Hinnankorotuksia perustellessaan jakeluyhtiöt jättävät kertomatta, että miljardeja maksavat sähköverkon investoinnit ovat niille tuottoisaa bisnestä.

Siinä kun sähkömarkkinalaki vaatii yhtiöiltä investointeja verkon toimintavarmuuteen, se takaa myös sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton. Pääomaa niiden kannattaa siis kartuttaa vaikka lainarahalla, jota varmatuottoiset monopoliyhtiöt saavat lähes nollakorolla. Eikä maksajista huolta, aina voi nostaa hintoja lain salliman kohtuullisen tuoton rajoissa. Niin kuin nytkin tapahtuu.

Järvi-Suomen Energia on uudistanut jakeluverkkoaan niin, että sen toiminta-alueen taajamat tulevat tänä vuonna kaapeloiduiksi.

Tähänkin on selityksensä. Taajamissa jokaista maahan kaivettua kaapelimetriä kohti saadaan kuluttajia enemmän kuin maaseudulla, jossa välimatkat ovat pitempiä.

Myrskyjen tai lumituhojen aiheuttamia sähkökatkoja ei taajamissa kuitenkaan ole niin kuin maaseudulla, mutta toimintavarman verkon piirissä olevien kuluttajien määrällä yhtiö voi osoittaa, että missä mennään.

Meidän syrjäisten linjojen päässä olevien hännänhuippujen kaapeloinnille onkin jatkoaika tarpeen.

Launo Päivätie
launo.paivatie@gmail.com

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

Kommentoidut