Kolumni: Riihen puintia

Työministeri Jari Lindström kirjoittaa kolumnissaan, että irtisanomiseen tarvitaan jatkossakin painava syy.

Kimmo Seppälä

Kolumni: Riihen puintia

Hallituksen budjettiriihen satoa voisi puida loputtomiin.
Omalta osaltani suurimmat päätökset koskevat työaikalain etenemistä siten, ettei paikallisen sopimisen yleisiin periaatteisiin tule muutoksia, eikä paikallinen sopiminen laajene työnantajaliittoon kuulumattomien yritysten parissa työaikalain osalta.
Tähän Siniset veti rajan ja ilmaisimme tämän varsin selvästi hallituskumppaneillemme. Mielestäni päätös on kilpailukykysopimuksen hengen mukainen.

Paras uutinen liittyy varmasti siihen, että päätimme toteuttaa ELY-keskusten pyynnöt sekä työllisyysmäärärahojen että henkilöstön lisäämisestä täysimääräisesti.
TE-keskukset saavat yli 200 lisätyöntekijää. Kukaan ei ole sanonut asiaa paremmin kuin Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen, joka kutsui työllisyyttä koskevien päätösten olevan kuin jouluaatto TE-hallinnolle.
Hallituksella on yhteinen tahto edistää työllistymistä ja parantaa TE-hallinnon voimavaroja, eli en voi myöntää olevani ainoa joulupukki.

Riihen päätöksistä erityisesti yksilöllisen irtisanomisen kriteerien 20 henkilön tai alle työllistävien yritysten osalta on kritisoitu voimakkaasti.
Mielestäni jotkut kyseiset päätökset tuomitsevat argumentit ovat ylimitoitettuja, kuten huoli siitä, että nyt yritykset voisivat jatkossa irtisanoa ihan tuosta vaan.
Ei. Irtisanomiseen edelleen tarvitaan painava syy. Suurissa yrityksissä henkilöstöä voidaan hankalissa tapauksissa siirtää toisiin tehtäviin, mutta pienemmissä yrityksissä tämä harvemmin on mahdollista. Työsuhteen irtisanominen on usein ainoa tapa turvata tiiviin työyhteisön jaksaminen.
 
En usko, että yritysten henkilöstöpolitiikka muuttuu radikaalisti riihipäätösten seurauksena.
Pidän todennäköisempänä, että päätökset lisäävät työllisyyttä ja yritysten halukkuutta palkata. Yritykset eivät jatkossakaan halua kierrättää vaan sitoa kouluttamaansa henkilöstöä. Kun yritys kasvaa yli 20 henkilön, niin uskon, että yritysjohto valitsee aina helpomman irtisanomisperusteen sijaan kasvun.

Jari Lindström

jari.lindstrom@tem.fi


Kirjoittaja on työministeri ja Sinisen Tulevaisuuden 1. varapuheenjohtaja.