Kommentti: On tärkeätä, miten asioista puhutaan — Kieli on valtaa

Kieli luo tasa-arvoa, ja mediakielessä on syytä käyttää neutraaleita ja luontevia ilmaisuja. Kieli on voimakas vallan väline

Kielen sukupuolittaminen on yllättävän tavallista ja sitä tehdään myös huomaamatta erilaisissa yhteyksissä. On erittäin tärkeätä, että aiheesta syntyy keskustelua.

Siksi Aamulehden viikonloppuna tekemä linjaus tehtävänimikkeistä ja sukupuolineutraalista kielestä on erinomainen asia.

Tiettyjä ammatteja tai tehtäviä ei kuulu panna vain jomman kumman sukupuolen nimiin. Käytännössä kielenkäytön luonteva muuttaminen ei tapahdu hetkessä. Kysymys on paljon muustakin kuin siitä, puhutaanko juristista vai lakimiehestä.


Itä-Savon toimituksessa pohditaan kielenkäyttöä ja sen vaikutusta. Tällä hetkellä ei ole tarvetta tai aikomusta muuttaa voimassa olevia virallisia tehtävänimikkeitä, mutta kielenkäyttöön on syytä kiinnittää huomiota. Kielen ja valintojen avulla pitää edistää ihmisten välistä tasa-arvoa. Neutraalia ilmausta käytetään aina kun, se on mahdollista.

Kotimaisten kielten keskuksen alaisuudessa toimiva asiantuntijaelin, suomen kielen lautakunnan mukaan sukupuolineutraaleja ilmauksia kannattaa suosia varsinkin luotaessa uusia nimikkeitä. Se on hyvä perusohje.

Kieli luo tasa-arvoa, ja mediakielessä on syytä käyttää neutraaleita ja luontevia ilmaisuja. Kieli on voimakas vallan väline: Sanat ja sävyt vaikuttavat mielikuviin. Ne voivat vaikuttaa jopa ammatinvalintaan ja sitä kautta ihmisten tulevaisuuteen, palkkaukseen ja asemaan yhteiskunnassa.

Kirjoittaja on Itä-Savon päätoimittaja.

Tiina Ojutkangas

Tiina Ojutkangas