Lukijalta: Kotitalousvähennys tukemaan ikäihmisten arkea ja asumista

Budjettiriihessään 14.–15.9. hallitus päätti, että päätökset kotitalousvähennyksen mahdollisesta laajentamisesta tehdään kevään 2021 kehysriihen yhteydessä, ottaen huomioon suhdannetilanne ja vuoden 2020 lopussa valmistuva tutkimushanke kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutuksista.

Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Vähennystä heikennettiin viime vuoden vaihteessa niin, että maksimivähennys pudotettiin 2 400 eurosta 2 250 euroon. Vähentää taas tänä vuonna saa 40 prosenttia vähennykseen oikeuttavan työn arvonlisäverollisesta hinnasta viimevuotisen 50 prosentin sijaan.

Työntekijän palkkaaminen taas oikeuttaa tänä vuonna vähentämään 15 prosenttia maksetusta palkasta sekä palkan sivukuluista. Viime vuonna osuus oli 20 prosenttia.

Kotitalousvähennyksen tason nosto on saanut kannatusta myös eduskunnassa.

Ylen 6.10. julkaiseman kyselyn mukaan selvä enemmistö kansanedustajista kannattaa kotitalousvähennyksen korotusta. 146:sta vastaajasta 109 haluaisi korottaa vähennystä. Kaksi kymmentä ei osaa sanoa kantaansa, ja vain seitsemäntoista vastustaa.

Laajimmillaan kotitalousvähennys oli Suomessa vuosina 2009–2011. Tuolloin sen enimmäismäärä oli 3 000 euroa ja 60 prosenttia työkustannuksista sai vähentää verosta.

Vähennyksen maksimimääriä pitäisi nyt korottaa huomattavasti nykyisestä tasostaan. Samalla tulee luopua vähennyksen omavastuusta, joka on 100 euroa.

Pelkän kotitalousvähennyksen tason nosto on kuitenkin riittämätön toimi ja sitä tulee kehittää myös muilta osin.

Haluamme maan hallituksen asiaa pohdiskellessaan kiinnittävän huomiota myös seuraaviin kysymyksiin:

Pelkän kotitalousvähennyksen tason nosto on kuitenkin riittämätön toimi ja sitä tulee kehittää myös muilta osin.

Vähennys on tällä hetkellä ennen muuta hyvätuloisten asumisen tukimuoto ja lisäksi epätasa-arvoinen asuntokunnan koon mukaan. Pariskunta saa remontistaan vähennystä tuplasti enemmän kuin yksin asuva.

Pienituloisilla eläkkeensaajilla ongelmana on se, että vähennys tehdään verosta, jota ei ole kaikkein pienituloisimmilla maksussa. Heidän tuekseen tulee nyt luoda järjestelmä, joka vastaisi perusteiltaan ja määrältään kotitalousvähennystä.

Sitra on jo vuonna 2015 ideoinut kotitalousreformia ja asia pitää ottaa nyt lopultakin vakavaan pohdintaan.

Kotitalousvähennystä tulee myöntää korotettuna yli 75-vuotiaille. Näin saataisiin monia myönteisiä vaikutuksia ikäihmisten itsenäiseen selviytymiseen mm. kotipalveluiden käytön lisääntymisen ja palveluasumisen mahdollisen lykkääntymisen myötä.

Malli parantaa pienituloisten eläkkeensaajien mahdollisuuksia valita hyvinvointiaan lisääviä palveluita omien tarpeittensa pohjalta ja lisää heidän ostovoimaansa.

Toisekseen malli hyvin toteutettuna tukee yleistä tavoitetta, että ikääntyneen pitäisi voida asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kaupan päälle laajentaminen toisi myös lisää työtä maahamme.

Pekka Holopainen

Puheenjohtaja

Eläkkeensaajien Keskusliiton Mikkelin Piiri ry