Lukijalta: Selkeä sote suunta — Pohjois-Savo ja yhteistyö Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa on mahdollisuus

Savonlinnan kaupungin sote suuntauksesta on meneillään vilkas keskustelu. Liikkeellä on erilaisia kannanottoja ja lähetystöjä siellä ja täällä. Osa kantaa huolta pelkästään maakunnan puolesta, ei Savonlinnan keskussairaalan.

Savonlinnan kaupungin tahtotila edunvalvonnassa on jo vuosia ollut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen säilyttäminen Savonlinnan keskussairaalassa. Erikoissairaanhoidon päivystyksen menettäminen toisi kaupungille vielä paljon isommat negatiiviset vaikutukset, kuin mitä OKL:n lähdöstä syntyi ja siihen meillä ei ole varaa. Vaikutusten valtavaa suuruutta työpaikkojen, koulutuspaikkojen ja verotulojen menetyksinä, puhumattakaan terveydenhoidon palvelujen kutistumisesta, ei pysty ennalta edes täysin arvioimaan.

Tuore selvitys kertoo sen, että Pohjois-Savo ja yhteistyö Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa on mahdollisuus, joka tuo varmuutta myös kuntalaisten hoitopolkujen toteuttamiseen.

Kaupunkilaisten vastaukset sote suuntauksesta tehtyyn kyselyyn kertovat selvästi heidän näkemyksensä asiasta.

Alustava selvitys kertoo, että vastauksista noin 84,7 % oli Pohjois-Savoon suuntaamisen kannalla. Etelä-Savo sai kannatusta noin 10.8 % ja muut noin 4,5 %. Lyhyessä ajassa vastauksia tuli yhteensä 391.

Keskussairaalalla on valtava merkitys sekä Savonlinnan kaupungin, että alueelliselle taloudelle. Monien vuosien epävarmuuden jälkeen on nyt tehtävä päätös, jolla turvataan keskussairaalan säilyminen päivystyssairaalana. Tämä turvaa jatkuvuuden.

Savonlinnan demarit tekevät työtä savonlinnalaisten palvelujen puolesta ja tämän asian suhteen emme saa olla menettäjiä. Kannamme ensisijaisesti huolta savonlinnalaisten erikoissairaanhoidonpalveluiden saatavuuden ja keskussairaalan toiminnan jatkuvuuden puolesta.

Savonlinnan demarit ovat ilmaisseet jo aiemmin kannattavansa sote-palveluiden tuottamista julkisen puolen toimesta ja meidän vankka yhteinen näkemys on edelleen suuntaamisesta Pohjois-Savoon.

Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry:n puolesta
Eija Stenberg
Puheenjohtaja

Savonlinnan sosialidemokraattien valtuustoryhmän puolesta
Karoliina Helander
Puheenjohtaja