Lukijalta: Metsiä kannattaa käyttää vastuullisesti

Luonnonvarakeskus julkaisi kesäkuussa Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimuksen. Tutkimus tarjoaa ajantasaisen lähikuvan Suomen metsänomistajakunnasta. Raportissa kuvaillaan metsänomistajien ja tilojen taustapiirteitä, metsänomistuksen tavoitteita sekä puunmyyntejä.

Joka kymmenes metsänomistaja on enää päätoiminen maatalousyrittäjä, ja vain runsas kolmasosa asuu vakinaisesti tilallaan. Palkansaajien osuus on selvästi kasvanut. Kaupungistumiskehitys on ollut kuitenkin odotettua rauhallisempaa. Ehkä yllättävää on, että kuolinpesien määrä metsänomistuksessa on vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana.

Metsänomistajien keski-ikä on 62 vuotta. Keski-ikä on aineiston mukaan mahdollisesti laskemassa tulevaisuudessa. Naisten osuus metsänomistajissa on 41 prosenttia.

Metsänomistajat ovat entistä koulutetumpia, ja erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana koulutustaso on noussut merkittävästi. Tämä vaikuttaa metsänomistajien tulotasoon, joka on korkeampi kuin kotitalouksilla keskimäärin.

Merkittävä muutos löytyy kuitenkin metsänomistajien tavoitteissa. Sekä monitavoitteisten että virkistyskäyttäjien osuudet metsänomistajista ovat vähentyneet. Tuloja korostavien osuus noussut selvästi. Puumarkkinoilla on entistä pienempi joukko metsänomistajia, ja puukaupan koko on kasvanut.

Metsänomistajien palveluja pitkään seuranneena on helppo yhtyä tuloksiin. Taloudella on merkitystä ja teollisuuden investoinnit puumarkkinaympäristöineen ovat varmasti vaikuttaneet mielipiteisiin.

Tänä päivänä metsälainsäädäntö ja metsänhoitosuositukset antavat paljon liikkumavaraa metsäpäätöksille. Enää ei metsäpomo marssi tupaan kertomaan, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Hyvän metsäpalvelijan ominaisuuksiin kuuluvat vaihtoehtojen ja niihin liittyvien mahdollisten riskien sekä kustannusten avaaminen. Iso rooli on sillä, että metsäpalvelija saa metsänomistajan metsään katsomaan ja tutustumaan konkreettisesti oman metsätilansa monimuotoisuuteen ja kasvun ihmeeseen. Metsää niin sanotusti omistetaan aika lyhyt aika, noin 30 vuotta. Käyttäisin sanontaa, että metsät ovat lainassa hetken – kannattaa käyttää niitä vastuullisesti.

Jälkikirjoituksena mainittakoon, että Etelä-Savossa puuta kasvaa noin 100 000 kuutiometriä tänäkin kesäisenä heinäkuun päivänä.

Harri Huupponen

kehittämispäällikkö

MhyP Oy

Helsinki

Uusimmat uutiset

Kommentoidut