Lukijalta: Paikallisen sopimisen ongelmat

Lokakuussa 2020 työnantajia edustava Metsäteollisuus ry ilmoitti irtisanovansa omat valtakunnalliset työehtosopimukset ja lisäävänsä paikallista sopimista, asia koskee noin 10 000 työntekijää.

Paikallisen sopimisen lisäämistä on pidetty työnantajien ja Kokoomuksen leirissä isona työllisyyden parantamiskeinona. Ajatus tuntuu erikoiselta, sillä jo nyt työpaikoilla voidaan valtakunnallisten työehtosopimusten aikana sopia monista asioista paikallisesti.

Usein esitykset vuosiansion pienentämisestä, työtehtävämuutoksista, osa-aikaistuksista, lomautuksista ja irtisanomisista koskevat niitä palkansaajista, jotka ansaitsevat alle 2 500 euroa kuukaudessa, kuten osa kiinteistönhoito-, kuljetus-, kaupan-, ravintola-, hoito-, tehdas- ja avustajatyöntekijöistä. Harvemmin neuvotteluissa etsitään säästöjä esimiestason henkilöistä.

Joissakin työpaikoissa yhteistyö luottamusmiesten ja työnantajan kanssa toimii hyvin, asioista neuvotellaan. Mutta liian monessa työpaikassa kokoukset ovat työnantajan tiedotustilaisuuksia, ilman työntekijöiden edustajien vaikutusmahdollisuuksia, joten osa luottamusmiehistä on antanut periksi ja istuu kokouksissa hiljaa, kyseisissä työpaikoissa paikallinen sopiminen on työnantajan sanelua.

Ammattiliitot ovat pitäneet hyvänä ratkaisuna työnantajien kanssa neuvoteltuja valtakunnallisia työehtosopimuksia, jotka ovat määritelleet minimiarvot muun muassa alakohtaisille palkoille, palkanlisille, palkankorotuksille sekä palkalliselle äitiys- ja isyysvapaalle eikä kaikki neuvottelu ole jäänyt yksittäisen työntekijän tai työpaikan luottamusmiehen tehtäväksi.

Jarno Strengell

JHL-pääluottamusmies

JHL-edustajiston jäsen

Mikkeli