Lukijalta: Kallislahti – kallis koulu kaupungille

Kallislahden koulun lopettaminen on monelle vaikea päätös. Asiaa voi perustella puolesta tai vastaan monilla seikoilla, mm. oppilasmäärien, olosuhteiden, investointitarpeiden, yksikkökustannuksien tai koulumatkojen keston näkökulmasta.

Oppilasmäärä vähenee Savonlinnassa. Täällä on 10 vuoden päästä yli 900 koululaista vähemmän kuin tänä päivänä. Koulujen lakkauttamiseen määritelty ”suojaluku”, 25 oppilasta, on vuodelta 2005. Ei tämän päivän päätöksentekoa voi ohjata lähes 15 vuotta vanhat, aikansa eläneet päätökset!

Kallislahden puolustajat sanovat mm. kyläkoulun olleen yksi syy muuttaa alueelle. Miksi nämä alueelle muuttaneet eivät käytä esiopetuksen palveluja Kallislahden koululla, vaan laittavat lapsensa esim. Kellarpellon esikouluun? Vastaus lienee käytännöllisyys: koska Kallislahdessa ei ole tarjolla loppupäiväksi päivähoitoa, lapset on käytännön syistä vietävä muualle.

Käytännön asiat pitää ottaa huomioon, kun päätöksiä tehdään. Haluaisin, että jokaisessa kylässä olisi tarjolla opetusta,päivähoitoa ja terveyspalveluita. Käytännössä meillä ei ole niihin varaa, ikävä kyllä.

Moni Kallislahden oppilaan vanhempi tuntee varmasti pettymystä, jos koulu kylältä lakkaa. Samalla tavalla monen toisen koulun oppilaan vanhempi voi tuntea pettymystä siitä, että valinnaisaineet vähenevät, ryhmäkoot suurenevat, sairastuneen opettajan tilalle ei voida palkata sijaista jne. Jos kouluverkkoa ei tiivistetä, karsitaan opetuksesta.Kaikkeen ei kaupungin rahat riitä.

Opetus Kallislahden koulussa maksaa 14 600 euroa per oppilas, Mertalassa n. puolet siitä ja Kellarpellossa 6 500 euroa. Miksi muiden koulujen oppilaiden vanhempien pitää maksaa Kallislahden koulusta kaksinkertaista yksikköhintaa? Maksamisella tarkoitan kuntaveroprosenttia, joka on meille kaikille yhtä suuri, kaupunginosasta tai kylästä riippumatta. Kallislahden yksikköhinta nousee, jos remontti tehdään ja koulun toiminta jatkuu. Yllättävän moni valtuutettu epäilee virkamiesvalmistelua. On jopa ryhdytty tekemään virkamiehille kuuluvia tehtäviä, kuten remonttisuunnitelmia. Luottamushenkilö pysyköön lestissään; meidän tehtävä on luottaa valmisteluun, jota virkamiehet virkavastuulla tekevät ja vaatia tarvittaessa lisää vaihtoehtoja; ei luottamushenkilön tehtävä ole niitä itse laatia.

Lähikoulu on jokaiselle tärkeä, niin kylillä kuin keskustassa. Jos päätämme jatkaa koulutoimintaa Kallislahdessa, teemme samalla päätöksen karsia koulujen resursseja mm. opetuksesta, valinnaisaineista ja linjaamme samalla yhä suurempia ryhmäkokoja kouluihin. Onko tämä oikein muita kaupunkimme 2 700 oppilasta kohtaan?

Kallislahden koulusta on matkaa Kellarpellon kouluun 10 km. Oppilaat mahtuvat Kellarpeltoon ilman erillisjärjestelyjä ja monelle ekaluokkalaiselle koulu on jo esikoulusta tuttu.

Rahat opetukseen vai seiniin? Mitä mieltä sinä olet?

Lea Sairanen
Kaupunginvaltuutettu (kok.)
Savonlinna