Lukijalta: Taavitsaisen käsitys Kelasta on kaukana todellisuudesta

Kelan asiakaspalvelussa kartoitamme aina ensin asiakkaan elämäntilanteen ja neuvomme parhaamme mukaan.

Kansanedustaja Satu Taavitsainen vaati Kelan vakuutuslääkäritoiminnan lopettamista. Samalla hän kritisoi voimakkaasti Kelan toimintakulttuuria ja asiakaspalvelua.
Vakuutuslääkäreiden toiminta on kirjattu lakiin. Sitä ei Kela voi omilla päätöksillään muuttaa. Kelassa ja työeläkelaitoksissa työskentelevien vakuutuslääkärien tehtävä on kuvattu hyvin sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemilla vakuutuskorvaukset.fi-sivuilla.
Hoitavan lääkärin lausunto on tarpeen, kun potilaan hoidosta ja tutkimuksista vastaava lääkäri on sitä mieltä, että potilas on työkyvytön työhönsä lääketieteellisestä näkökulmasta. Asiantuntijalääkäri puolestaan arvioi asiakkaan työ- ja toimintakykyä hoitavan lääkärin lausunnon perusteella.
Arvioinnin perustana on se, täyttyvätkö lainsäädännön kriteerit etuudelle. Vakuutuslääkärin tehtävänä on siis punnita, miltä potilaan tilanne näyttää sosiaalivakuutuksen näkökulmasta ja suhteuttaa se laajempaan asiakasjoukkoon, mikä varmistaa asiakkaiden yhdenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun.
On todella ikävää, että Taavitsaisen käsitys Kelan toiminnasta on noin huono, ja kaukana todellisuudesta. Kelan asiakaspalvelussa kartoitamme aina ensin asiakkaan elämäntilanteen ja neuvomme parhaamme mukaan, mitä tukia tai palveluja hän voi hakea. Emme missään tapauksessa halua pompotella asiakkaita. Kelan hallituksen vahvistamassa strategiassa olemme laittaneet ykköstavoitteeksemme asiakaspalvelun jatkuvan kehittämisen
Kelan valtuutetut ja varavaltuutetut, kuten Satu Taavitsainenkin on, ovat lämpimästi tervetulleet tutustumaan asiakaspalveluun ja hakemusten käsittelyyn Kelassa!

Janne Nissinen
Itäisen työ- ja toimintakykykeskuksen päällikkö

Sari Kokkonen
Etelä-Savon palveluryhmän päällikkö
Kela

Sirpa Silmäri