Lukijalta: Vesijeteillä ajamista voidaan rajoittaa

Itä-Savon Lukijan lyhyissä 3.8. julkaistussa tekstiviestissä kirjoitettiin, että vesijeteillä ajaminen on kansalaisoikeus, jota ei voida kieltää. Näinhän ei ole asianlaita.

Vesiliikennelain 5 §:n mukaan: Jokaisen vesillä vesikulkuneuvolla liikkuvan on … toimittava siten, ettei hän … häiritse muiden liikkumista vesillä, eikä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille, taikka vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Vesiliikennelakia valvoo poliisi, jolla on oikeus kieltää, mikä tahansa lainvastainen toiminta ja määrätä siitä sovellettavan lain mukainen sanktio. Vesiliikennelain mukaisista rajoituksista ja kielloista päättää hakemuksesta Ely-keskus.

Vesiliikennelain mukaisista rajoituksista ja kielloista päättää hakemuksesta Ely-keskus.

Hakemuksen voi jättää kuka tahansa. Ymmärtääkseni myös vesialueen omistaja, yleensä osakaskunta voi rajoittaa vesialueidensa käyttöä.
Kaupungin keskustan ympärillä vesialueet omistaa pääosin Savonlinnan kaupunki joko suoraan tai hallitsemiensa osakaskuntien kautta. Kaupungin vesialueiden osalta toimivaltaa käyttää satamalaitos.

Vesijeteillä pyöriminen toisten rantojen tuntumassa on kiistatta yleiselle tai yksityiselle edulle tarpeetonta haittaa tai häiriötä aiheuttavaa. Jos päättäjillä ja viranomaisilla on tahtotilaa, vesijettien käyttöä voidaan rajoittaa tai kieltää kokonaan tietyillä vesialueilla. Kaupungin kestävän kehityksen ohjelmaan sisältyy alueen varaaminen vesijettien harrastuskäyttöön. Asia ei kuitenkaan edennyt kaupungin päätöksenteossa.

Matti Rautiainen
Ympäristöpäällikkö
Savonlinnan kaupunki