Lukijalta: Etelä-Savossa on panostettava yhdessä tekemiseen

Etelä-Savon maakunnan kasvun kärjiksi on valittu ruoka, vesi ja metsä. Kaikkien näiden pohja löytyy maaseudulta, jota Etelä-Savo on käytännössä kauttaaltaan. Jakolinjat taajamamerkin eri puolille ovat keinotekoisia.

Maakunnan kärkien terävöittäminen edellyttää niitä tukevaa toimintaympäristöä. MTK-Etelä-Savon vuosikokous Savonlinnassa maanantaina 3.12. linjasi järjestön kantoja tämän toteuttamiseksi. Maaseutu- ja yritysvaikutusten arviointi tulee ottaa käyttöön kaikessa päätöksenteossa ja viranomaisvalmistelussa, jokaisessa kunnassa ja kaupungissa sekä maakuntatasolla.

Ruoka kuuluu osaksi julkista päätöksentekoa ja etusija on annettava paikallisille hankinnoille. Vähintäänkin hankinnat on oltava kotimaisia, vanhusten ”menumaateista” lasten päiväkoteihin.

Etelä-Savosta on tehtävä puurakentamisen mallimaakunta. Elinkaariajattelua ei voi enää jatkossa olla julkisten rakennusten remontoiminen purkukuntoon toinen toisensa perään. Kuntien ja kaupunkien elinkeinotoimintaa on kehitettävä enemmän maakuntatason yhteistyössä ja kaikki toimialat huomioiden. Siiloutumisesta, toimialarajoista ja taajamamerkeistä on päästävä eroon.

Yhdessä tekeminen on ollut Etelä-Savon vahvuus koko MTK-Etelä-Savon 100 -vuotisen historian ajan.

Etelä-Savon vetovoimatekijäksi on nostettava sujuvat viranomaispalvelut. Asiakaslähtöisyys on oltava toiminnan lähtökohtana, palvelujen käyttäjät ovat asiakkaita, eivät alamaisia. Etelä-Savon vetovoima ei ole keskittämisessä. Maankäytön suunnittelulla tulee huolehtia haja-asutusalueiden elinvoimasta, ruoka, vesi ja metsä ovat maaseudulla.

Alueiden käytön suunnittelun tulee luoda elinvoimaa. Maaseudulla elinvoimaa luo vapaampi ja mahdollistavampi oikeus rakentaa ja luoda elinkeinoille toimintaedellytyksiä. Kiinteistöverotuksen on oltava tasapuolista. Maaseudun kiinteistöjen vastikkeettomalla verottamisella ei Etelä-Savoon luoda sen enempää elin- kuin vetovoimaa. Maakuntauudistuksessa on huolehdittava nykyisen laajan sidosryhmätyön jatkumisesta asioiden valmistelussa. Yhteinen valmistelu antaa parhaan lopputuleman.

Yhdessä tekeminen on ollut Etelä-Savon vahvuus koko MTK-Etelä-Savon 100 -vuotisen historian ajan. Maakunnan tulevaisuuden ja sen ihmisten paremman tulevaisuuden turvaaminen edellyttää tänä päivänä entistä parempaa yhtenäisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria. MTK-Etelä-Savo on osaltaan valmis olemaan siinä työssä mukana.

Jouni Paunonen
puheenjohtaja

Vesa Kallio
toiminnanjohtaja

MTK-Etelä-Savo