Lukijalta: Edunvalvonta ja OKL

Alueemme edunvalvonta erityisesti OKL-tapauksessa puhuttaa, syystäkin, edelleen Itä-Savon palstoilla (mm. Jarkko Wuorinen 19.2., Raimo Jenu 12.2., Heikki Härkönen 3.2. ja E.A. Honkanen 16.1.).

OKL:n lakkautuspäätöksen osalta on viitattu selityksenä yliopistolakiin. Sama laki oli voimassa edellisellä vaalikaudella, kun OKL:n lakkautuspäätös torjuttiin. Siltä osin mikään ei olisi estänyt käyttämästä samoja menettelytapoja nytkin.

Opetusneuvos Raimo Jenun kysymys OKL-päätöstä edeltävistä keskusteluista on perusteltu. Käytiinkö nyt missään vaiheessa keskustelua, jossa läsnä olivat kaikki keskeiset osapuolet? Vuonna 2011 kokosin ilman julkisuutta tällaiseen ratkaisevaan tapaamiseen lisäkseni opetusministerin ja korkeakoulupolitiikasta vastaavan OKM:n virkamiehen, yliopiston hallituksen puheenjohtajan ja rehtorin, Savonlinnan kaupunginjohtajan sekä maakuntajohtajan.

Hyvään etukäteisvalmisteluun perustuen em. tapaamisessa linjattiin ratkaisu, jonka kukin taho osaltaan hyväksyi omassa päätöksenteossaan. Ratkaisu ei vain säilyttänyt Savonlinnan opettajankoulutusta, vaan antoi sille viiden vuoden kehittämisohjelman ja 10 miljoonan euron kehittämisrahoituksen.

Kehittämisohjelman tulokset olivat hyvät. Mitään perustetta lakkautuspäätökselle ei ollut. Vastuu asiassa ei ole Savonlinnan virkamiehillä. Kansanedustajilla ja ministereillä olisi ollut mahdollisuus hoitaa asia edellisen vaalikauden tapaan toisin. Pidettiinkö siis nyt missään vaiheessa kaikkien em. osapuolten yhteistä tapaamista? Toivottavasti joku vastaa tähän.

Kuten Raimo Jenu osuvasti totesi, lakkautuspäätöstä seuranneiden kompensaationeuvottelujen farssi on jo toisen tarinan väärti.

Jouni Backman
Savonlinna

Uusimmat uutiset