Lukijalta: Yt-neuvottelut, uhka vai mahdollisuus?

Savonlinnan kaupungissa on ajauduttu tilanteeseen, jossa on tutkittava kaikkia vaihtoehtoja taloustilanteen kohentamiseksi. Valtuustossa linjasimme, että myös koko henkilöstö on otettava näihin toimiin mukaan. Tämä tarkoittaa valitettavasti yt-neuvotteluiden aloittamista.

Kaupunginjohtajan johtamistapa on hyvin autoritäärinen. Organisaatiota johdetaan vahvasti ylhäältä. Tällainen johtamistapa on lamaannuttanut organisaation sisäistä kehittymistä.

Rakentamispäällikönvirasta eläköityneen Harri Halkon sanoin (I-S 2.1.), ”Kaupunginjohtajan johtamistyyli ei aina edistä asioitten positiivista hersyttelyä asiantuntijaorganisaatiossa.” Huomionarvoista on, että Halko avautui tilanteesta vasta eläköitymisensä jälkeen.

Savonlinnan kaupungissa työskentelee noin 1 000 työntekijää. Meillä on siellä piilossa valtava potentiaali. Oikein johdettuna tällainen potentiaali on mahdollista valjastaa entistä paremmin kuntalaisten hyväksi. Tämä vaatii sisäisen motivaation johtamista. Sisäisen motivaation johtaminen lähtee uskosta ihmiseen.

Kaikki lähtee siitä, että työntekijään luotetaan ja hänelle annetaan mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Johtajan ei kuulu olla työntekijöiden yläpuolella oleva käskijä, vaan ennemminkin heidän alapuolellaan oleva palvelija ja mahdollisuuksien luoja.

Sisäisen motivaation johtaminen lähtee uskosta ihmiseen.

Toimintojen tehostamisen ei tarvitse lähteä työntekijöiden ”selkänahasta”. Prosessien kuvaus, tarvittaessa uudelleen määrittäminen, arvoa tuottavan ajan mittaaminen, hukan poistaminen, keskittyminen olennaisiin asioihin, sisäisen byrokratian purkaminen jne. Keinovalikoimaa riittää, esimerkiksi Lean -työkalupakista.

Yt-neuvottelut ovat toki erittäin ikävä asia, mutta niissä piilee myös mahdollisuus. Yt-neuvotteluissa henkilöstö pääsee kertomaan omat näkemyksensä toiminnan tehostamiseksi. Henkilöstöllä on aito mahdollisuus tulla kuulluksi, ei jyrätyksi. Toivottavasti henkilöstö jaksaa tarttua tähän tilaisuuteen, haastavasta tilanteesta huolimatta.

Suuressa organisaatiossa resurssit ovat harvoin täydellisesti tasapainossa. Tietyt toimet ovat resurssien puolesta todella tiukalla, mutta jossain toisessa kohtaa voi olla reilummin tehostamiseen varaa. Näiden asioiden esiin tuomiseen tarvitaan koko henkilöstön rohkeaa panosta.

Jonne Tynkkynen
Yrittäjä,
Savonlinna kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Uusimmat uutiset

Kommentoidut