Eksote oikoo Parikkalan Sitoutumattomien tietoja Lukijalta-palstalla: Eksote ei ole katastrofissa, eikä vanhustenhoito kriisissä

Asiakkaat ja omaiset ovat olleet erityisen tyytyväisiä uusiin palvelumuotoihin.

Parikkalan sitoutumattomat Paula Ahokas, Jouni Kiviaho, Pekka Koiso-Kanttila ja Maija Valkeapää väittivät mielipidekirjoituksessaan, että Eksote on katastrofissa ja vanhustenhoito on kriisissä.

Samassa kirjoituksessa esitettiin ratkaisuksi vaalipiirin kokoista maakuntaa.

Hallinnon suuruus ei ratkaise maakunnan menestystä.

Vuonna 2009 Suomessa 99 kuntaa oli mukana 32 eri kuntaliitoksessa. Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan kuntaliitoksien avulla kuntataloudessa ei syntynyt säästöjä ja ainoaksi tulokseksi jäi sote-palvelujen keskittyminen suurempiin kuntiin.

Tulos on päinvastainen mitä Parikkalan sitoutumattomat esittävät.

Sairaalapalvelujen osalta Parikkalasta on jo nyt kuntalaisilla mahdollista terveydenhuoltolain mukaan hakea palveluja Lappeenrannasta tai Savonlinnasta.

Eksoten kotihoidossa ei tällä hetkellä ole resurssipulaa. Kotihoitoon lisättiin vuoden 2017 aikana yhteensä yli 50 uutta vakituista tehtävää.

Lisäksi kotihoidon tukena toimii muun muassa ensihoito ja sen yhden hengen liikkuva yksikkö, tehostetun sairaanhoidon tiimi, äkillisten tilanteiden koordinaattori, kotikuntoutus, keskitetty kotiutus sekä lääkärit mukaan lukien geriatrit.

Jos kotona asuva tarvitsee palvelutarpeen arvioinnin perusteella ympärivuorokautisen hoivapaikan, niin paikka järjestyy noin viikossa.

Etelä-Karjalan tulokset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä olivat valtakunnan keskitason yläpuolella.

Sekä perus- että erikoissairaanhoidon jonot on saatu aiempaa lyhyemmiksi ja Etelä-Karjalan keskussairaalassa on THL:n selvityksen perusteella julkisten sairaaloiden lyhin tekonivelleikkausjono.

Lisäksi Eksoten sisällä asukkaat voivat valita vapaasti hyvinvointiaseman yksittäistä kiireetöntä lääkäri- tai hoitajakäyntiä varten.

Parikkalan sitoutumattomat tuovat esille, että hoito- ja palvelupaikkoja on vähennetty. Tämä pitää paikkansa, mutta niiden tilalle on kehitetty kokonaan uusia kotiin annettavia palveluja.

Virtuaalikäyntejä tehtiin viime vuonna yhteensä 22 218.

Pelastuslaitoksen kanssa tehdään yhteistyötä rakennusten ja asuntojen turvallisuuden parantamiseksi ja turvajärjestelmien kouluttamiseksi.

Postin kanssa on kokeiltu monia uusia palveluja.

Asiakkaat ja omaiset ovat olleet erityisen tyytyväisiä näihin uusiin palvelumuotoihin.

Ennaltaehkäisyä ei ole vähennetty, vaan päinvastoin lisätty.

Viimeisessä THL:n selvityksessä Etelä-Karjalan tulokset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä olivat valtakunnan keskitason yläpuolella.

Eksoten henkilökunta on jo kahdeksan vuotta tehnyt erinomaista työtä Etelä-Karjalan asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi ja kehittämiseksi.

Henkilökunta on kehittänyt monia uusia palveluja, joita ei ole saatavilla naapuripiireistä.

On todella harmillista, että Parikkalan sitoutumattomilla on tästä asiasta edelleen kovin erilainen käsitys.

Pentti Itkonen
Toimitusjohtaja
Eksote