Lukijalta: Etelä-Savo monipaikka-asumisen pilottimaakunnaksi

Etelä-Savon maakunnan strategian kehittämisen painopisteitä ovat perusasiat, vesi, metsä ja ruoka. Edellisissä maakuntastrategioissa oli kirjattu painopisteiksi myös, että Etelä-Savon maakunta on verkottonut Helsingin ja Pietarin metropoleihin. Hyvät ja kehittyvät yhteydet ovatkin nyt ja tulevaisuudessa maakuntamme vahvuuksia, noin kolmen tunnin automatkan vaikutuspiirissä asuu noin 7–8 miljoonaa asukasta.

Hyvät ja kehittyvät tie-, raide- ja tietotekniikkayhteydet ovat maakuntamme vahvuuksia, joiden varassa voimme kehittää elinkeinojamme ja palveluitamme. Suomi on ollut EU:n jäsen noin 25 vuotta, ja EU:ssa kehittämistä suunnitellaan ohjelmakausilla joksi ajaksi suunnitellaan kehityksen suuntaviivat ja myönnetään niille toimille rahoituskehykset.

Kun nykyistä ohjelmakautta suunniteltiin, tuntui vuosiluku 2020 erittäin kaukaiselta. Eikä kukaan olisi arvannut miten keväällä Suomeenkin rantautunut koronaepidemia vaikuttaa valtioihin, maakuntiin ja kansalaisiin poikkeusoloineen. Epidemian jälkeiset tuki- ja elvytystoimet vaikuttavat, heiluttelevat ja muokkaavat ensi vuonna alkavia vuosien 2021–2027 rakennerahastokauden ohjelmia.

Etelä-Savon maakunnassa on suurin piirtein 50 000 vapaa-ajan asuntoa, eli suurin piirtein yhtä paljon kuin vakituisia asuntoja. Monet Etelä-Savon vapaa-ajanasukkaat ovat ja työskentelevät yhä pitempiä aikoja vapaa-ajanasuntopaikkakunnillaan Etelä-Savossa. Muun muassa kevään epidemian aikaan moni työskenteli Etelä-Savossa, josta moni sai hyviä kokemuksia.

Jo noin 20 vuotta sitten valtakunnallinen maaseutupolitiikan neuvottelukunta linjasi, että maaseudun kehittämisen tärkein asia on asuminen, ja asukkaat tuovat elinkeinot tullessaan. Asioista keskustelu on pyörinyt sanahelinänä paikoillaan, nyt on uusien eteenpäin vievien toimien vuoro.

Tämä pilotointi omalta osaltaan vähentäisi liikennettä ja päästöjä.

Mielestäni Etelä-Savon maakunnan on omaehtoisesti hakeuduttava monipaikka-asumisen ja -työnteon pilottialueeksi. Tässä pilotoinnin aikana kartoitetaan maalla asumiseen ja työntekoon liittyviä pullonkauloja, esteitä ja luodaan lisää mahdollisuuksia. Tähän työhön tulee saada mukaan maakunnan edunvalvonta, yritykset, valtiovalta, kunnat ja ennen kaikkea asumisesta ja työnteosta Etelä-Savossa kiinnostuneet vapaa-asukkaat. Pilotoinnin tarkoituksena olisi mahdollistaa mahdollisimman monelle vapaa-ajanasukkaalle asuminen, työskentely, yrittäminen Etelä-Savossa ja tuotteistaa maallemuutto Etelä-Savon kuntiin.

Nykyisin ilmastoasiat ovat vahvasti agendalla. Parhaillaan tehdään ilmastomuutoksen torjuntaohjelmia maakuntiin, valtakuntaan ja EU:hun 10 ja 30 vuoden tavoitteilla. Tämä pilotointi omalta osaltaan vähentäisi liikennettä ja päästöjä ja olisi erinomainen konkreettinen osio ilmastomuutoksen torjunnassa.

Toivon, että toiminta voitaisiin käynnistää avoimella ideoivalla seminaari- tai iltamatilaisuudella, jossa piirretään suuntaviivat maalla asumiseen ja uudenlaiseen työntekoon ja luodaan yhdessä tekemisen tahtotila Etelä-Savoon.

Esko Kilpinen

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän 1 vpj., valtuutettu

Pertunmaa

Uusimmat uutiset

Kommentoidut