Lukijalta: Maakunnan valtit ovat kakkosasunnot ja etätyö

Kakkosasunto ei ole staattinen asia kuten ehkä kesämökki oli aikoinaan. Ennenhän työt tehtiin kotoa käsin ja lomat vietettiin mökillä.

Etätyön tekeminen kasvaa ja helpottuu koko ajan, ja Etelä-Savosta kakkosasunnon hankkiva pääkaupunkiseudun asukas saattaa liukuvasti ajautua tilanteeseen, jossa viettääkin suurimman osan ajastaan täällä ja myös työskentelee täältä käsin. Voitaisiin hyvin laskea jo nyt, kuinka paljonko kasvava kakkosasuminen paikkaa muuttotappion syömää elinvoimaa.

Verotuksen pitäisi tässä mielessä seurata aikaa ja maakunnan on syytä ottaa aktiivinen rooli keskustelussa kuntaveron kohdistamiseksi kahden paikkakunnan asukkaan molempiin asuinkuntiin.

Meidän tulee rakentaa parhaat mahdollisuudet etätyön tekemiseen ja luoda siihen toimiva sosiaalinen verkosto sekä tekniset edellytykset. Markkinoida luonnonkaunista ja edullisen asumisen seutuamme. Tämä työ on itse asiassa jo käynnistymässä esimerkiksi Savonlinnan taidelukion saaman valtakunnallisen kehittäjäaseman ja rahoituksen muodossa. Rahoituksella pyritään muun muassa houkuttelemaan aikanaan taidelukion käyneitä muuttamaan Savonlinnaan ja muodostamaan etätyöyhteisö entisen opinahjonsa ympäristöön.

Olli Österlund
Maakuntavaaliehdokas (kesk.)