Lukijalta: Miksi Sosterin johto vertaa Savonlinnaa Helsingin Kruununhakaan?

Kun Savonlinnan perussuomalaisten lisäksi muissakin valtuustoryhmissä keskustellaan Savonlinnan seudun eli Sosterin erittäin suurista sote-kustannuksista, Sosterin johto vastaa kritiikkiin vertaamalla Savonlinnan sote-kustannuksia Helsingin kaupungin yhden kaupunginosan, Kruununhaan tilanteeseen.

Olemme asialla vakavissamme, ja huoli kaupunkilaisten maksukyvystä on suuri. Siksi on yllättävää, että Sosterin vastaus kritiikkiin on vähintäänkin erikoinen. Kun vastaus on ongelmaa vähättelevä, olemme osuneet juuri oikeaan, sillä Sosterin johto siirtää huomion muualle täysin epäasiallisesti. Ei ole kyse leikistä tai pilailusta! Mielestämme vertailukohdat on etsittävä lähempää, esimerkiksi Mikkelistä ja Essotesta, vaikka emme pidäkään niitä esikuvinamme.

Tarvevakioidut sote-kustannukset (kustannukset vakioituna kaupungin väestön ikäjakauman ja sairastavuuden mukaan) antavat parhaan vertailutiedon siitä, miten tehokkaasti sote-palvelut on tuotettu kussakin sairaanhoitopiirissä. Kun Savonlinnan asukasta kohden tarvevakioidun sote-kustannuksen ja toteutuneen sote-kustannuksen hintaero on 687 euroa, savonlinnalaiset maksavat sote-palveluista vuodessa vastaavalla väestömäärällä, ikäjakautumalla ja sairastavuudella 22 808 400 euroa (687 x 33 200 = 22 808 400 euroa) liikaa. Savonlinnan sote-kustannukset vastaavat noin 45 000 asukkaan kunnan sote-kustannuksia.

Savonlinnan kaupungin toteutuneet sote-kustannukset asukasta kohden olivat 4 508 euroa vuonna 2017. Kaupungin tarvevakioidut menot olivat 3 821 euroa asukasta kohden. Mikkelin kaupungin toteutuneet kustannukset olivat puolestaan 3 581 euroa ja tarvevakioidut 3 201 euroa. Savonlinnassa ja Mikkelissä etäisyydet ovat vesistön vuoksi pitkiä. Molemmissa myös väestö ikääntyy nopeasti. Siksi emme perussuomalaisissa usko, että Savonlinnan ja Mikkelin toteutunut kustannusero voisi olla jopa 929 euroa asukasta kohden vain Savonlinnan pitkien etäisyyksien tai saaristoisuuden vuoksi.

Kuten sanottu, myös Mikkelissä etäisyydet ovat pitkiä ja kaupunki vesistön ja saariston vuoksi usein vaikeakulkuinen.

Myös sairaanhoitopiirien kustannusero on huomattava. Sosterin asukaskohtainen kustannus on 4 134 euroa, kun Essotessa se on 3 606 euroa. Savonlinnassa asukaskohtaiset kustannukset ylittävät Mikkelin vastaavat erityisesti vammaisten palveluissa (+189 euroa), kotihoidossa (+ 142 euroa), perusterveydenhuollossa (+ 219 euroa) ja erikoissairaanhoidossa (+ 255 euroa).

Savonlinnan ja Mikkelin kustannuseroa ei siis selitä Savonlinnan pitkät etäisyydet ja saaristoisuus. Kun Savonlinnan virkamiehet ja luottamushenkilöt eivät pääse tarkastelemaan Sosterin yksittäisiä kustannuspaikkoja ja kulutilejä, sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden on se tehtävä, jos Sosterin johto ei muuten pysty selittämään jatkuvasti paisuvia kustannuksia, vaikka väestön määrä Savonlinnan seudulla koko ajan vähenee.

Matti Lundenius
valtuustoryhmän puheenjohtaja (ps.)

Juha Kukkonen
kaupunginhallituksen jäsen (ps.)

Savonlinna