Keskustan valtuustoryhmä vastaa vihreille Lukijalta-palstalla: Investointien tekeminen ei ole este verotuksen kohtuulliselle keventämiselle

” Emme kuitenkaan innostu esityksistä, joissa kyläkouluille ollaan tarkoitushakuisesti esittämässä satojentuhansien remontteja, jotta lakkautuksille saataisiin lisää perusteita. Lapset ja aikuiset tarvitsevat terveet ja hyvät työtilat, mutta tarpeettomia investointeja haluamme välttää.”

Vihreiden valtuustoryhmä penää kuntalaisina selvitystä keskustan valtuustoryhmältä verotuksesta ja kouluasioista.

Kyläkoulujen osalta toteamme, että mielestämme on oikein ja kohtuullista laskea esiopetuksessa olevat oppilaat koulun oppilasvahvuuteen, koska he käyttävät kaikkia koulun palveluja lähes samalla tavalla kuin alakoululaisetkin. Pienten esikoululaisten kannalta lähikoulu on erityisen tärkeä.

Tarpeeton pelottelu pitää jättää pois.

Kyläkouluille sovittu 25 oppilaan raja on perusteltu ja selkeä sekä kaikille kyläkouluille sama. Keskusta haluaa säilyttää kyläkoulut valtuuston päätöksen mukaisesti eli 25 oppilaan rajaa ja valtuuston harkintavaltaa kunnioittaen.

Kouluverkkoa ja opetusta tarkasteltaessa päällimmäinen tarkoitus ei mielestämme ole koulujen lakkauttaminen tässä ja nyt, kuten monilla tahoilla näyttää olevan, vaan hallittu sopeuttaminen laskeva oppilasmäärä huomioiden.

Kouluverkkotyöryhmä taas tekee vain valmistelua. Päätökset tehdään valtuustossa.

Lukion ja yläkoulun opiskelijoiden määrän voi laskea yhteen, mutta mikä sen tarkoitus olisi?

Vihreät eivät esittäneet mitään opiskelijamäärää, johon lukion toiminta olisi sidottu (olisiko siihen sidottu myös yläkoulun olemassaolo?).

Aikaisemmin lukioissa voimassa ollut 35 opiskelijan raja poistui jo edellisellä valtuustokaudella. Jos raja olisi ollut voimassa ja kolmannen luokan opiskelijat edelleen sijoitettuna Kerimäelle, olisi koulussa ollut 40 opiskelijaa. Näin ollen koulua ei olisi lopetettu.

Sekä Punkaharjun että Kerimäen lukion alasajoa johdettiin luomalla epävarmuutta koulun jatkumiselle ja näin saatiin opiskelijat ja vanhemmat äänestämään jaloillaan.

Kun luottamus koulun säilymiseen on mennyt, ei kehitystä pysäytä mikään. Emme halua syyttää tai osoitella ketään, mutta epävarmuuden luojat tietävät tekonsa.

Menetimme lukioiden lakkautuksen yhteydessä yhden elinvoimatekijän näiden alueiden osalta. Kaupungin elinvoimaisuus muodostuu kuitenkin osiensa summana.

Vihreät toteavat, että keskusta kannattaa lähes jokaista investointia ”kouluremonteista harjoitusjäähalliin ja uuteen terveyskeskukseen”. Kyllä tämä pitää paikkansa.

Kannatamme Pihlajaniemen koulun remonttia, Heikinpohjan koulutilojen kunnostamista, harjoitusjäähallin tekemistä ja uuden terveyskeskuksen rakentamista sairaalan yhteyteen.

Emme kuitenkaan innostu esityksistä, joissa kyläkouluille ollaan tarkoitushakuisesti esittämässä satojentuhansien remontteja, jotta lakkautuksille saataisiin lisää perusteita. Lapset ja aikuiset tarvitsevat terveet ja hyvät työtilat, mutta tarpeettomia investointeja haluamme välttää.

Edellä mainittujen investointien tekeminen ei ole este verotuksen kohtuulliselle keventämiselle. Tosiasioita pitää katsoa silmiin, mutta tarpeeton pelottelu pitää jättää pois.

Kaupungin taloutta on saneerattu viime vuosina merkittävästi. Ajat eivät tule olemaan helppoja jatkossakaan, mutta keskustan valtuustoryhmä kantaa osaltaan vastuun myös tulevaisuudessa. Emme sirottele tuhkaa päällemme, vaan katsomme luottavaisesti huomiseen. Tästäkin selvitään!

Reima Härkönen

Hanna Kosonen

Timo Lajunen

Tuomas Loikkanen

Harri Luukkanen

Jouni Matilainen

Sanna Metsälä

Esko Mielikäinen

Matti-Pekka Parkkinen

Erkki Pennanen

Eero Piironen

Tuukka Suomalainen

Kirsi Torikka

Jonne Tynkkynen

Anna-Liisa Uimonen

Jarkko Wuorinen

Olli Österlund

Keskustan valtuustoryhmä
Savonlinna