Lukijalta: Turvepäätösten tueksi faktoja, ei mielipiteitä

Julkisuudessa on ollut runsaasti asiantuntijoiden mielipiteitä siitä, että Suomen turvetuotanto tulee ajaa alas sen ilmastopäästöjen takia, maapallon pelastamiseksi ilmastonmuutokselta.

Maapallon kaikista hiilidioksidipäästöistä on Suomen osuus noin yksi tuhannesosa. Turpeenpolton osuus siitä on runsas kymmenes, eli maapallon päästöistä noin yksi kymmenestuhannesosa.

On tietysti hienoa jos Suomi pyrkii olemaan edelläkävijä maapallon ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, mutta kyllä tosiasiat pitää tunnustaa. Suomen kaikesta energiankäytöstä vain 30 prosenttia on kotimaista, 70 prosenttia tuodaan ulkomailta.

Turpeenpolton osuus kaikesta energiankäytöstä on noin viisi prosenttia. Jos turvetuotanto lopetetaan, putoaa huoltovarmuudelle tärkeä energiaomavaraisuus 25 prosenttiin ja energian tuonti kasvaa 75 prosenttiin.

Pääosa tuontienergiasta on kivihiiltä, öljyä ja maakaasua, joiden ilmastopäästöt varsinkin kivihiilen osalta ovat samaa suuruusluokkaa turpeen kanssa.

Kotimaisesta lähienergiasta eli turpeesta luopuminen vaikuttaisi maapallon ilmastopäästöjä lisäävästi, koska turpeen korvaava polttoaine rahdattaisiin tänne muualta maapallolta pitkienkin välimatkojen päästä.

Poliitikkojen on helppo, äänestäjiään miellyttääkseen, tehdä päätöksiä joiden toteuttaminen ei ole edes mahdollista.

Poliitikkojen on helppo, äänestäjiään miellyttääkseen, tehdä päätöksiä joiden toteuttaminen ei ole edes mahdollista.

Tilanne on vähän sama kuin jos poliitikot päättäisivät, että autojen, lentokoneiden ja laivojen käyttämä polttoaine pitää korvata päästöttömällä ja loputtomasti riittävällä merivedellä. Tämän ”hienon” päätöksen jälkeen jäätäisiin vain odottamaan sitä, että joku keksii keinon miten merivesi saadaan palamaan moottoreissa.

Ilmastopäästöjen lisäksi turvetuotantoa moititaan siitä, että se on yksi merkittävimmistä vesistöjen pilaajista lähivesiin virtaavien ravinteiden takia.

Olemme tehneet jo kymmenisen vuotta vesistöjen kuormitusmittauksia, joissa mitataan turvetuotantovesien osuus vastaanottavan vesistön kokonaiskuormituksesta. Mittauksia on tehty runsaiden kevätvalumien, kuivien kesäkausien ja rankkojen syyssateiden aikana kymmenissä eri paikoissa ja aina alueilla, joissa turvetuotantoa on syytetty alapuolisten vesistöjen ongelmista.

Turvetuotannosta lähtevät vedet eivät näissä mittauksissa ole kertaakaan olleet ongelmien aiheuttaja.

Turvetuotannon vaikutuksesta vesistöihin on monilla ihmisillä ja asioista päättävillä poliitikoillakin mielipide, mutta turvetuotannon vesistövaikutukset eivät ole mielipideasia, vaan mitattavissa oleva tosiasia.

Turve on kotimaisena energialähteenä Suomelle tärkeä huoltovarmuuden, kauppataseen, kansan- ja valtiontalouden kannalta unohtamatta sen työllistävää vaikutusta varsinkin syrjäseuduilla.

Siksi turvetuotantoa koskevien päätöksien pitää perustua tosiasioihin eikä mielipiteisiin.

Tapio Salminen
Vesirakennusinsinööri
Helsinki