Lukijalta: Yritysten asemaa on vahvistettava sotessa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen lausuntokierros on parhaillaan menossa. Etelä-Savossa sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavia yksityisten yritysten toimipaikkoja on Tilastokeskuksen mukaan 529 ja ne työllistävät yhteensä yli 2 000 henkilöä.

Yritykset tuottavat mm. fysioterapiapalveluja, kotipalveluja, lasten ja nuorten laitospalveluita, hammaslääkäripalveluita, terveyspalveluita sekä kehitysvammaisten palveluja. Yritykset ovat elintärkeä osa palveluntuotantoa ja valtaosa näistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä.

Sote-lainsäädäntöluonnos lähtee siitä, että julkinen sektori tuottaa sote-palvelut ja yksityiseltä hankitaan vain, jos on välttämätön tarve. Lakiluonnoksen mukaan sote-maakunnalla tulee olla kaikissa tilanteissa valmius hoitaa koko järjestämisvastuun kattavat palvelut. Lainhengen voi tulkita olevan se, että yksityisten ja järjestöjen osuus halutaan minimoida. Suunta on väärä.

Yritykset tulee nähdä keskeisenä osana sosiaali- ja terveyspalveluja ja niiden toimintaedellytykset tulee mahdollistaa uudistusta tehdessä. Monituottajamalli on tehokkuutta tuottava, muutoskestävä ja palveluiden kokonaisuutta kehittävä.

Monituottajamalli mahdollistaa myös sen, että palvelut pystytään turvaamaan kustannustehokkaasti pitkien matkojen päähän eli laajoille maaseutualueillemme.

Lakiluonnos ei avaa lainkaan palvelusetelien roolia jatkossa. Sosteri on aloittamassa palvelusetelien käytön, Essotella se toimii jo yli kymmenessä palvelukokonaisuudessa ja Pieksämäelläkin palvelusetelit ovat olleet jo vuosia käytössä. Palvelusetelimallin romuttaminen olisi useille yrityksille katastrofi. Palvelusetelimalli tarvitsee arvontarkistusta ja sote-järjestäjäpuolen ohjausta.

Monituottajamalli on tehokkuutta tuottava, muutoskestävä ja palveluiden kokonaisuutta kehittävä.

Vetoamme alueen yrittäjäpäättäjiin, kuntiin ja muihin sidosryhmiin, että lausuisitte vahvasti yksityisten sote-palvelutuottajien aseman puolesta. Alueemme sote-yritykset tekevät joka päivä ansiokasta ja laadukasta työtä ihmisten arjen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Niina Kuuva

Aluejohtaja

Etelä-Savon Yrittäjät

Heli Peltola

Etelä-Savon Yrittäjien sote-ryhmän pj.

Yrittäjä