Lukijalta: Savonlinna tarvitsee kunnon liikenneyhteydet

Savonlinnan elinolosuhteet ovat luonnon puolesta erinomaiset. Tämän lisäksi tarvitaan kuitenkin hyviä yhteyksiä, jotta täällä on edellytykset erilaiselle yritystoiminnalle ja laadukkaalle asumiselle. Kun ympäristömme on kovin vesistöinen, niin eri liikenneyhteyksille muodostuu siitä syystä monia haasteita.

Sijaintimme on sellainen, että olemme runsaan 60 kilometrin etäisyydellä runkoverkkosuunnitelman väylistä niin maanteiden kuin rautateidenkin osalta. Yleisessä kielenkäytössä runkoverkoilla tarkoitetaan korkeatasoista päätie- ja pääraideverkkoa. Vaikka runkoverkot eivät aivan meille ulotukaan, niin runkoverkkosuunnitelmat vaikuttavat kuitenkin merkittävästi myös meidän yhteyksiimme.

Seudullemme on tärkeätä, että runkoverkkojen palvelutaso on riittävä, jotta voimme alueena olla kilpailukykyinen muiden vastaavien seutukuntien kanssa. On muistettava, että matkojen ja kuljetusten korkean palvelutason varmistamisen runkoverkkopäätöksillä edistetään oman elinkeinoelämämme kilpailukykyä ja eri alueiden välistä saavutettavuutta sekä tarjotaan tärkeää tietoa elinkeinoelämän nykyisen ja tulevan toiminnan suunnittelun tueksi.

Runkoverkko perustuu olemassa oleviin valtion maanteihin ja rautateihin ja sillä luodaan edellytyksiä uusien palveluiden kehittämiselle sekä matka- ja kuljetusketjujen toimivuudelle. Runkoverkkojen palvelutason on siis tarkoitus olla muuta rautatie- ja maantieverkkoa korkeampi. Runkoverkkojen määrittelyssä kriteereinä on käytetty maanteiden ja rautateiden liikennemääriä, alueellista saavutettavuutta ja verkon muodostamaa kokonaisuutta. Huomioon on otettu niin nykytilanne kuin ennusteet tulevasta kehityksestä.

Tulevaisuutta ajatellen on meidän kannaltamme olennaista, että valtakunnallisissa linjauksissa itärajan kansainvälisille rajanylityspaikoille johtavat liikenneyhteydet lisätään runkoverkkoon. Vaikka Parikkala—Syväoro ei vielä ole kansainvälinen rajanylityspaikka, niin myös sen liittäminen myöhemmin runkoverkkoon on otettava huomioon suunnitelmissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on esityksessään lähtenyt siitä, että Savon ja Karjalan ratojen palvelutasoa kehitettäisiin jatkossa tavaraliikenteen tarvitsemien edellytysten pohjalta. Käsittämätöntä on, että ministeriön esityksessä Savon ja Karjalan radat ovat jääneet pois henkilöliikenteen runkoverkosta. Tähän pitää saada korjaus ja Savon radan henkilöliikenteen runkoverkon tulee ylettyä Kajaaniin saakka ja vastaavasti Karjalan radalla Joensuuhun saakka. Myös runkoverkon nopeuksien tulisi olla korkeampia. Maanteiden osalta runkoverkon tavoitteena tulee olla 100 km/h esitetyn 80 km/h sijasta. Ja rautateillä henkilöliikenteen runkoverkolla nopeuden pitää olla 160 km/h esityksessä olevan 120 km/h sijasta.

Jarkko Wuorinen
Etelä-Savon maakuntahallituksen ja
liikennejärjestelmäsuunnitteluryhmän puheenjohtaja

Kommentoidut