Lukijalta: Saimaan maakuntien otettava kantaa Heinäveden kaivoshankkeeseen

Etelä-Savon strategian tärkeimmät kulmakivet ovat metsä, vesi ja ruoka. Näiden kolmen painopisteen puolesta olemme tehneet ja teemme jatkossakin vahvasti työtä.

Tämä tarkoittaa sitä, että eri tavoin pyrimme edistämään ja kehittämään sellaisia toimintoja, jotka edesauttavat näiden toimialojen kasvua ja kehittymistä.

Itä-Suomi neuvottelukunnan huhtikuun kokouksessa esitin jo kritiikkiä nykyistä kaivoslakia kohtaan. Totesin myös silloin, että Talvivaaran kaivos (nykyisin Terrafame) on toiminut varoittavana esimerkkinä huonosti hallitusta ympäristöasioiden hoidosta ja, että se on saanut yleisen kriittisyyden kasvamaan kaivostoimintaa kohtaan.

Nyt Heinävedelle grafiittikaivoshanketta ajaa kansainvälinen kaivosyhtiö Beowulf Mining. Kaivos tulisi sijaitsemaan lähellä Saimaata ja siksi niin Heinävedellä kuin Saimaata ympäröivissä kunnissa pelätään, että kaivos pilaa merkittävän osan eteläistä Saimaata.

Saimaa on todellinen helmi Euroopassa. Sen elinvoimaisuutta ja brändiarvoa ei saa pilata ympäristöön soveltumattomilla huonoilla hankkeilla.

Suhtaudun kriittisesti tähän kaivoshankkeeseen. Kaivoshankkeen toteuttamista on perusteltu muun muassa alueelle syntyvillä kymmenillä uusilla työpaikoilla. Samaa perustelua käytettiin myös Talvivaaran kaivoshankkeessa. Vaikka suhtaudun varsin positiivisesti Saimaan alueelle syntyvään yritystoimintaan, on sen kuitenkin oltava kestävää kehitystä sekä Saimaan puhtautta ja luontoarvoja vaalivaa.

Saimaa sijaitsee neljän maakunnan alueella, siksi tulen olemaan yhteydessä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Karjalan maakuntien hallitusten puheenjohtajiin ja maakuntahallituksiin. Esitän, että nämä maakunnat muodostaisivat yhteisen kannanoton koskien Heinäveden kaivoshanketta.

Saimaa on todellinen helmi Euroopassa. Sen elinvoimaisuutta ja brändiarvoa ei saa pilata ympäristöön soveltumattomilla huonoilla hankkeilla.

Jarkko Wuorinen
Puheenjohtaja
Etelä-Savon maakuntahallitus

Kommentoidut