Lukijalta: Siirtykäämme yhteistuumin osaksi Pohjois-Savoa

Nyt Savonlinnan seudulle ollaan lakiluonnoksissa tarjoamassa sellaista mahdollisuutta, joka on kertaluontoinen tilaisuus, eikä toistu: on meidän kaikkien etu, että siihen vastataan myöntävästi ja yhteistuumin siirrymme osaksi Pohjois-Savoa.

Uudistuksen jälkeen maakunta toimii sote-alueen lisäksi maakunnan liittojen toimialueena ja valtion aluehallinnon aluejakojen pohjana. Muutos siis koskee myös maakunnan liittoja, ely-keskuksia, käräjäoikeuksien tuomiopiirejä ja eduskuntavaalien vaalipiirejä.

Miksi Pohjois-Savo? Edellä mainitussa kokonaisuudessa on monta alueellemme merkittävää osa-aluetta, joista sote ja Savonlinnan keskussairaalan tulevaisuuden turvaaminen osana Kuopion yliopistollista sairaalaa on yksi keskeisimmistä.

Yliopistosairaalan osana parannamme mahdollisuuksia osaavan henkilöstön saatavuudessa. Potilaille haluamme yliopistosairaalan sisällä suorat ja toimivat hoitoketjut sekä asiakastietojen sujuvan käytettävyyden yhteisillä tietojärjestelmillä. Optimoimalla toiminnan ja yhdistämällä voimat tukipalveluissa voimme saavuttaa myös merkittävää taloudellista hyötyä.

Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että päivystävän keskussairaalan palvelut säilyvät myös jatkossa Savonlinnassa ja että erikoissairaanhoito ja muut sote-palvelut järjestetään tulevaisuudessa parhaan mahdollisen kumppanin, eli Pohjois-Savon maakunnan sote-palveluiden kanssa.

Tulevaisuus Kuopion yliopistollisen sairaalan osana mahdollistaa ajantasaisen ja uusimman tiedon mukaisen hoidon sekä nopean saatavuuden. Yliopistosairaalana Kuopion palveluvalikoimassa on lähes kaikki se hoito, mitä ei voida toteuttaa meillä Savonlinnassa. Savonlinnan keskussairaala ostaa jo nyt valtaosan väestön tarvitsemista erityistason sairaanhoidoista Kuopion yliopistolliselta sairaalalta, yli 10 miljoonalla eurolla vuodessa.

Keskussairaalan toiminta osana Kuopion yliopistollista sairaalaa turvaa Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkumisen myös tulevaisuudessa. Yliopistosairaalan kaksi kampusta luovat ja tuovat uutta ilmettä sekä houkuttelevuutta lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan rekrytointiin. Yhdistyminen luo erittäin hyvät mahdollisuudet ja ympäristön uudenlaisiin avauksiin sekä lääkäri- että hoitajakoulutuksessa. Tällöin voidaan tarjota koulutusta jo lääkäreiden peruskoulutusvaiheessa sekä erikoistumiskoulutuksessa.

Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että päivystävän keskussairaalan palvelut säilyvät myös jatkossa Savonlinnassa.

Sairaaloilla on jo nyt yhteisiä lääkäreitä virkasuhteissa ja toimintaa voidaan edelleen laajentaa. Lääkäreiden liikkumiselle sairaaloiden välillä on jo vuosien perinteet. Yhteinen organisaatio lisää yhteisvirkojen houkuttelevuutta sekä erikois- että erikoistuville lääkäreille, työnkuvia pystytään muokkaamaan joustavasti ja myös tutkimuksen tekemisen edellytykset Savonlinnassa paranevat.

Yhdessä Pohjois-Savo ja Itä-Savo muodostaisivat Suomen sairaanhoitopiireistä viidenneksi suurimman väestöpohjan, mikä toisi vakautta ja lisääntyvää hoidollista laajuutta Itä-Savon väestön terveydentilan ylläpitoon ja parantamiseen.

Sairaalan säilymisellä Savonlinnassa on todella merkittävä vaikutus alueemme elinvoimaan sekä aluetalouteen. Sairaalassa työskentelee 470 henkilöä ja valtaosa tukipalveluiden 280 henkilöstön työpanoksesta kohdentuu erikoissairaanhoitoon.

Nyt tulevassa sote-uudistuksessa Savonlinnan keskussairaalan siirtyminen osaksi Kuopion yliopistollista sairaalaa edellyttää maakunnan vaihtamista Pohjois-Savoon. Savonlinnan kokoomus näkee tässä muutoksessa mahdollisuuden rakentaa entistä vahvempaa Itä-Suomea ja kunnallisjärjestö tukee vahvasti tätä muutosta.

Kokoomuksen Savonlinnan kunnallisjärjestö

Pekka Turunen

puheenjohtaja

Luetuimmat

Uusimmat uutiset