Lukijalta: Savonlinnan talousarvioesitys ei pohjaudu todellisuuteen — Savonlinnan sos.dem kunnallisjärjestö kyseenalaistaa henkilöstösäästöt julkilausumassaan

Savonlinnan demarit eivät hyväksy kaupungin talousarvioesityksessä olevaa henkilöstön voimakasta vastakkain asettelua. Samalla, kun halutaan palkata uutta henkilöstöä, niin joitakin ollaan jo valmiita, jopa irtisanomaan.

Savonlinnan sos.dem kunnallisjärjestön syyskokouksessa keskustelua herätti eritoten esitys koulunkäyntiohjaajien vähentämisestä ja sen tuomasta vaikutuksesta. Koulunkäyntiohjaajilla on merkittävä työ olla päivittäin lasten koulunkäynnin tukena, joten heidän ammattinsa aliarvostaminen on epäoikeudenmukaista. Ohjaajalla on työssään motivoiva, oppilaita tukeva vaikutus, osana oppimista ja lasten kasvatusta.

Savonlinnan kaupungin henkilöstö on viime vuosina osallistunut omalla panoksellaan säästötalkoisiin. Henkilöstöä on vähennetty kuntaliitoksien jälkeen hyvin voimakkaasti ja joidenkin hallintokuntien kohdalla voidaan puhua jo alimitoituksesta. Kiitoksena tästä hienosta panoksesta heille tarjotaan lomautuksia, jopa irtisanomisia, maltillisen henkilöstön vähentämisen sijaan.

Savonlinnan demareiden syyskokous katsoo, että talousarviossa esitetyt henkilöstösäästöt aiheuttavat voimakkaita negatiivisia vaikutuksia. Lomautusjaksot tulevat olemaan kestoltaan sellaisia, ettei niitä voida toteuttaa ilman palveluiden heikentymistä. Säästöjen vaikutukset tulopohjaan, palveluiden tuottamiseen sekä kaupungin elinvoimaisuuteen ovat erittäin mittavia.

Työllistämistoiminnan vaarantuminen on otettava vakavana uhkana.

Työllistämistoiminnan vaarantuminen on otettava vakavana uhkana, palkkatukityöllistämisen jäädessä talousarvioesityksen toteutuessa kokonaan pois. Pitkäaikaistyöttömyyden hoitamattomuudesta sakkomaksujen kohotessa suuriksi, koituu merkittäviä taloudellisia riskejä. Työttömyyden hoitamattomuus tulee näkymään myös yhteiskunnallisten ongelmien lisääntymisenä. Nykyisellään työllistämistoiminta on kehittynyt ja tätä voidaan pitää erityisen onnistuneena toimenpiteenä.

Erityisenä huolena demarit kokevat mahdollisesti toteutuvien opettajien lomautuksien aikana opetuksen järjestämisen. Opettajien lomautukset tulee kohdentua opetustyön aikaan, ei kesälle. Järjestelyt tulevat voimakkaasti rasittamaan sivistystoimen viranhaltijoita sekä opettajien ammattikuntaa. Määräaikaisen henkilöstön palkkaaminen ei myöskään ole mahdollista. Nämäkin seikat todentavat, ettei esitystä ole pohdittu kokonaisvaikutusten kannalta.

Talousarvioesityksessä näkyy selvästi se, ettei esityksen kannalla olevilla päättäjillä ole tuntemusta yt-neuvotteluiden aiheuttamasta vaikutuksesta, eikä siitä, kuinka neuvotteluissa tulee edetä.

Kaupungin henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen on ollut yksi keino pitää palvelut laadukkaina ja tehokkaasti tuotettuna. Talousarvioesityksessä henkilöstön kanssa tehtävää yhteistyötä murennetaan. Päätöksen vaikutukset tulevat olemaan korvaamattomia Savonlinnan kaupungille.

Eija Stenberg
Savonlinnan sos.dem kunnallisjärjestö ry.