Lukijalta: Suomesta ratkaisuja ilmastonmuutokseen

Tämän kevään vaalikeskusteluissa on noussut vahvasti esiin ilmastonmuutoksen torjuminen. On hyvä todeta, että Euroopan tasolla on otettu viime kuukausina ilmasto- ja energiapolitiikassa merkittäviä askelia ja Suomella on tarjota alalle ratkaisuja.

Suomen suuri vahvuus ilmastohaasteeseen vastaamisessa ovat hyvin hoidetut metsät. Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsämme kasvavat nyt paremmin kuin koskaan. Kestävästi hoidetut metsät ovat sekä mittava hiilinielu että kestävien raaka-aineiden lähde.

Metsät tarjoavat vaihtoehtoja muoveille ja muille fossiilisiin raaka-aineisiin perustuville materiaaleille niin lääketeollisuudessa, kemianteollisuudessa, kosmetiikassa, pakkauksissa kuin tekstiileissäkin. Toukokuussa lopullisen vahvistuksen saanut tiettyjen kertakäyttömuovien myyntikielto avaa markkinaa suomalaisille biopohjaisille tuotteille. Metsä-alan innovaatiot ja osaaminen ovat Suomen ainutlaatuinen vahvuus, jonka potentiaalin hyödyntäminen on ilmastoteko.

Yksi seuraavien vuosien isoimmista ympäristöhaasteista on liikenteen päästöjen vähentäminen. Liikenne on ainut sektori, jonka päästöjen kasvua Euroopassa ei ole saatu kuriin. EU-tasolla panostetaankin nyt vahvasti liikenteen sähköistämiseen. Samanaikaiseksi uusiutuvan energian määrä ja siten myös varastointi on kovassa kasvussa. Molemmat toimet lisäävät suuresti akkujen kysyntää.

Akkuteollisuus ei kuitenkaan ole kestävällä pohjalla. Eurooppa on tällä hetkellä miltei täysin riippuvainen aasialaisesta akkutuotannosta, ja akkujen raaka-aineiden louhintaan liittyy monia ympäristölle haitallisia ja epäeettisiä käytäntöjä.

Suomi on Euroopan ainoita maita, jossa kaikki akkumetallit löytyvät maaperästä.

Suomesta löytyy ratkaisuja myös tähän haasteeseen. Suomi on Euroopan ainoita maita, jossa kaikki akkumetallit löytyvät maaperästä. Meillä kaivosteollisuutta voidaan harjoittaa kestävästi ja turvallisesti. On tärkeää varmistaa, että kaikkien kaivosten ympäristöluvat ja -vastuut ovat ajan tasalla. EU-komission valmistelee parhaillaan akkujen kestävyyskriteereitä, joihin tulisi sisällyttää koko raaka-aineiden hankintaketju ja jalostus. Läpinäkyvyys parantaa toiminnan laatua ja tuo Suomelle ja Euroopalle kilpailuetua.

Reilu vuosi sitten Eurooppaan perustettiin akkuklusteri, jonka tavoitteena on kehittää kokonaan eurooppalainen arvoketju akkutuotannolle, aina raaka-aineista uudelleenkäyttöön asti. Klusteri on lähtenyt hyvin käyntiin, verkostoon on tähän mennessä liittynyt noin 260 teollista toimijaa ja innovointitoimijaa, ja se on kerännyt 100 miljardin euron edestä yksityisiä sijoituksia.

Suomeenkin investoidaan jo, meille on perusteilla useita akkualan tehtaita. Akkujen kysynnän kasvaessa räjähdysmäisesti Suomen kannattaakin nyt ehdottomasti panostaa akkuteollisuuteen ja siihen liittyvään osaamiseen. Näin luomme Suomeen kestävää kasvua ja työpaikkoja, tarjoten samalla ratkaisuja aikamme suurimpaan haasteeseen.

Henna Virkkunen
Europarlamentaarikko (kok.)