Jarkko Wuorinen kuittaa Jan Vapaavuorelle Lukijalta-palstalla: Lähidemokratia kunnallisvaalien ja lautakuntien kautta toimii pääosin siten kuin pitääkin

Maakunnallisissa kysymyksissä valta on tällä hetkellä monesti ministeriöillä. Tätä valtaa ministeriöt eivät halua luovuttaa, joten niin sanotussa imperiumin eli ministeriöiden vastaiskussa painopiste on ollut siinä, ettei mitenkään voida tehdä näin suurta uudistusta ilman perinpohjaista valmistelua.

TV1:n ykkösaamussa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoi suoraan, miksi hän vastustaa maakuntauudistusta. Enää hän ei väittänyt, että kyse olisi vain elinvoimapalveluista, vaan siitä, että uudistuksessa kaupungeilta menee valta.
Kun hän aiemmin on sanonut, että taloudellinen ja poliittinen valta kannattaa pitää kehä kolmosen sisäpuolella ja että pääsääntöisesti vain pääkaupunkiseudulla on korkeatasoista ja kansainvälistä koulutusta, niin joutuu pohtimaan, missä sen päätösvallan pitää olla.

Kaupungeilta ja kunnilta ei maakuntauudistuksessa tule viedä valtaa, sillä niissä lähidemokratia kunnallisvaalien ja lautakuntien kautta toimii pääosin siten kuin pitääkin.
Mutta, kun pohditaan maakunnallisia kysymyksiä, niin niissä monesti valta on tällä hetkellä ministeriöillä. Tätä valtaa ministeriöt eivät halua luovuttaa, joten niin sanotussa imperiumin eli ministeriöiden vastaiskussa painopiste on ollut siinä, ettei mitenkään voida tehdä näin suurta uudistusta ilman perinpohjaista valmistelua.
Siis kyse tuntuu olevan neliraajajarrutuksesta, jossa valmistelu on keppihevosena, sillä kyllä valmistelu muilla sektoreilla, ehkä Soten tilannetta lukuunottamatta, on ollut melkoisen huolellista.

Strategiat luovat pohjan päätöksenteolle ja niihin pitää myös sitoutua.

Ei vallan, ja etenkään päätösvallan, siirtäminen toiselle tasolle ole niin vaikeaa kuin annetaan ymmärtää.
Totta kai pitää huomioida tarkoin päätöksenteon siirtoon liittyvät vaikutukset ja tehdä sellaisia ratkaisuja, joiden uskotaan toimivan.
Jatkossa maakunnilla tulee olla valtaa päättää siitä, millaista tulevaisuutta ne haluavat alueilleen ja asukkailleen.
Emme varmaan enää esimerkiksi halua tilannetta, joka syntyi, kun Vapaavuori elinkeinoministerinä esti Pieksämäen Ideaparkin rakentamisen. En sano, että Ideapark olisi ollut erinomainen ratkaisu, mutta sillä oli vahva alueen ja maakunnan tuki. Alueen ja maakunnan yli käveltiin mennen tullen.

Joskus paikallinen päätösvaltakaan ei riitä, kun kaavat tai omistusolosuhteet eivät ole linjassa keskenään.
Kaavoja voidaan kuitenkin muuttaa, mutta omistusoikeus on jo paljon haasteellisempi kysymys. Niinpä esimerkiksi Savolan alueen suhteen saattaa käydä niin, että kun siitä vihdoin saadaan yhteinen ratkaisu aikaiseksi, seudun kehitys onkin mennyt jo sen aiemman tarpeen ohi.
Sen tiedämme, että esimerkiksi venäläisten matkailijoiden tänne saamiseksi meillä pitäisi olla riittävän monipuoliset kaupalliset toiminnot. Niitä ei meillä nyt ole tarpeeksi, joten tarvitsemme nopeasti sellaisia päätöksiä, joilla ne saadaan toteutetuiksi.
Yhteistyöllä ne on saatavissa aikaan, kun toteutamme vasta linjattuja strategioita. Strategiat luovat pohjan päätöksenteolle ja niihin pitää myös sitoutua.

Jarkko Wuorinen
Kaupunginvaltuutettu ja maakuntahallituksen puheenjohtaja
Savonlinna