Lukijalta: Mitä lomautus tarkoittaa opetus- ja kasvatusalalla?

Savonlinnan kaupunginvaltuuston käsittelyyn tulee 10.12. kokouksessa kaupungin talousarvioesitys. Kaupunginhallitus aikoo äänestyspäätöksen jälkeen esittää 1,5 miljoonan säästöjä ensi vuodelle henkilöstömenoista.

Ilman lomautuksia ja irtisanomisia tähän tavoitteeseen tuskin on mahdollista päästä. Suurimmat henkilöstömenot ovat opetus- ja varhaiskasvatuspuolella, joten mahdolliset lomautukset ja irtisanomiset tulevat kohdentumaan erityisesti sinne.

Vaikka lomautus on laillinen toimenpide, johtaa se lähes aina laittomaan tilanteeseen opetusalalla. Laki turvaa oppilaille oikeuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen joka päivä lomautuksesta huolimatta.

Lisäksi aikaisemmat kokemuksesta monista lomauttajakunnista ovat osoittaneet, että taloustilanne on ollut lopulta yhtä huono kuin ennen lomautusta, sillä lomautuksen vuoksi menot ovat muuta kautta kasvaneet ja tulot vähentyneet. Mm. erityisopetuksen ja tukiopetuksen tarve on kasvanut sekä sairauspoissaolot lisääntyneet.

Lomautus ei siis vaikuta kaupungin velvollisuuteen huolehtia siitä, että opetukseen osallistuvien oikeudet opetukseen toteutuvat. Myöskään varhaiskasvatushenkilökunnan lomauttaminen ei vaikuta velvollisuuteen huolehtia siitä, että lainsäädäntöä noudatetaan sekä lasten turvallisuudesta huolehditaan.

Aikaisemmat kokemukset lomauttajakunnista ovat osoittautuneet monella tavalla tuhoisiksi. Kouluista ja päiväkodeista on tullut oppilaiden ja lasten säilytyspaikkoja.

Lomautettavien osalta virkaan liittyvät velvollisuudet lakkaavat lomautuksen ajaksi eikä sinä aikana voi tehdä viranhoitoon kuuluvia tehtäviä. Näitä velvollisuuksia ei lain mukaan ole mahdollista siirtää esimerkiksi vanhempien kannettaviksi.

Opetus- ja kasvatusalalla lomautus pilaa usein koko vuoden työn. Mikäli kunta lomauttaa opetushenkilöstön esimerkiksi kymmeneksi päiväksi, se tietää käytännössä vähintään kuukauden koulutyön menettämistä opettajien ollessa lomautettuna eri aikaan.

Tämä johtuu siitä, että lomautus voidaan toteuttaa vain siten, että opettajat hoitavat omien tuntiensa ohella lomautettujen opettajien tunnit. Lomautusta ei ole mahdollista ajoittaa koulutyön keskeytyksen ajalle esimerkiksi syys- tai joululoman ajalle. Mitä enemmän on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, sitä kauemmin paluu arkeen kestää.

Lukiokoulutuksen osalta kunnalla on oltavat riittävät edellytykset koulutuksen järjestämiseen. Ministeriö voi peruuttaa koulutuksen järjestämistä koskevan luvan, jos koulutus ei täytä luvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä tai jos koulutus järjestetään muuten vastoin lakia ja säädöksiä.

Myös lukiossa opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta jokaisena koulupäivänä. Myös oppimisympäristön turvallisuus pitää taata.

Aikaisemmat kokemukset lomauttajakunnista ovat osoittautuneet monella tavalla tuhoisiksi. Kouluista ja päiväkodeista on tullut oppilaiden ja lasten säilytyspaikkoja. Koulutuksellinen tasa-arvo on kärsinyt ja esimerkiksi lukio-opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuus on laskenut.

Eniten lomautuksesta ovat kärsineet heikoimmassa asemassa olevat, koska heidän kasvunsa ja kehityksensä ovat vaarantuneet lomautuksen seurauksena. Varhaiskasvatuksen sekä opetuksen laatu on heikentynyt sekä turvallisuus vaarantunut. Lomautuksella on ollut vakavia vaikutuksia kaikkien opettajien ja oppilaiden jaksamiseen. Myös sairauspoissaolot ovat lisääntyneet lomautusten seurauksena.

Lomautuksen seurauksena monien kasvatus- ja opetusalaa säätelevien lakien ja säädösten täyttäminen vaarantuu. Oppilaiden oikeudet eivät toteudu ja varhaiskasvatuksessa kasvatus- ja opetushenkilöstön määrät uhkaavat ylittyä. Oheisvaikutuksena kaupungin maine ja vetovoima lapsiperheystävällisenä paikkakuntana heikkenee muuttoa harkitsevien silmissä.


Petri Lajunen
Alueasiamies
OAJ Etelä-Savo