Lukijalta: Yhteistyömme Laineen kanssa on avointa ja suoraa

Kaupunginjohtajan johtoryhmänä haluamme tuoda esille vastineemme väitteisiin, joita esimiestämme kaupunginjohtaja Janne Lainetta vastaan on kuluneen viikonlopun aikana esitetty Itä-Savo-lehden Lukijalta-palstalta (Janne Neuvonen 26.1. ja Annemaija Summanen 26.1.).

Yhteistyömme kaupunginjohtajan kanssa on avointa ja suoraa. Johtaminen ei perustu Annemaija Summasen kirjoittamaan pelolla johtamiseen. Esimiehemme johtaminen on keskustelevaa ja perustuu vuorovaikutukseen.

Kaupunginjohtaja Janne Laine vaatii itseltään ja alaisiltaan vahvaa sitoutumista ja hyvää työpanosta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunginjohtaja arvostaa henkilöstön sitoutumista ja työpanosta ja hän tuo sen useissa yhteyksissä esille.

Kaupungin talouden tiukkuus aiheuttaa omat haasteensa ja vaikeutensa kaupungin johtamiseen, jolloin kaikkia osapuolia ei voida miellyttää. Kaupungin palveluverkosta päättää luottamusmiesorganisaatio, ei kaupunginjohtaja tai muut virkamiehet. Luottamusmiesorganisaatio antaa myös raamin ja suunnan kaupungin taloudelle.

Savonlinnan kaupungin taloudellinen tilanne on ollut haastava usean vuoden ajan ja on tarvittu talouden sopeuttamista. Se on edellyttänyt ja edellyttää kaupunginjohtajalta tiukkaa talouden johtamista.

Talouden sopeuttamista on tehty hyvässä yhteistyössä kaupunginjohtajan, esimiesten ja henkilöstön kanssa niissä talouden toimenpiteissä, jotka ovat kaupungin virkamiesten päätösvallassa. Kireästä kaupungin taloudellisesta tilanteesta huolimatta kaupunki on onnistunut luomaan hyviä edellytyksiä alueen elinkeinoelämän sekä yritysten positiiviselle kehitykselle.

Johtoryhmän jäseninä emme allekirjoita Janne Neuvosen emmekä Annemaija Summasen mielipiteitä kaupunginjohtajan huonosta johtamistavasta. Me, johtoryhmän jäsenet, olemme omasta aloitteestamme päättäneet laatia tämän vastineen viikonloppuna Lukijalta-palstalla esitettyihin väitteisiin esimiehestämme Janne Laineesta.

Kari Tikkanen
Tekninen johtaja

Tuija Kauppinen
Vs. sivistystoimenjohtaja

Arja Petriläinen
Talousjohtaja

Janne Weander
Elinkeinojohtaja

Aki Rasimus
Hallintojohtaja-kaupunginlakimies