Lukijalta: Rajat ja rakenteet vai terveyspalvelut?

”Poterot” on kaivettu. Näin voidaan todeta, kun seuraa Mikkelin ja Savonlinnan sote-keskustelua. Näitä ”poteroita” ovat kaivaneet ja ehdottomia kantoja ovat alkujaan esittäneet mm. ministeri Leppä ja kansanedustaja Kosonen sekä Mikkelin seudun muut päättäjät. Hallitusohjelmassa näyttää sote-ratkaisun rahoituksen lähtökohtana, lähinnä keskustan vaatimuksesta, olevan maakuntarajat ja hallintorakenteet. Itä-Savossa keskustelun ytimessä on Sosterin vähintään nykyisen palvelutason turvaaminen.

Hallituksen ehdotus palveluiden järjestämisestä on ollut lausuntokierroksella ja osapuolten kannat on muodostettu. Vastaukset ovat olleet etenkin keskustan osalta poliittisen ohjauksen mukaisia ja yleisluonteisia. Perustelut ovat sisältäneet lähinnä maakunnan edustuspaikkoihin ja edunvalvontaan liittyviä väittämiä, ilman vaihtoehtoja ja faktoja sekä kansalaisten elämään vaikuttavaa konkretiaa.

Mikkelin suunnalta ns. neuvotteluhalukkuus on ollut lähinnä entisten vaatimusten toistamista ja heidän ehtoihinsa taivuttelua. Keinoina on käytetty mm. koululutus- ja matkailuhankkeiden vaarantumista. Niin sanottuna ”kädenojennuksena” sote-maakuntajohtajan paikka Savonlinnaan paljastaa Mikkelin valtapyrkimykset. Johtajan sijainti ei pelkästään ratkaise palveluiden pysyvyyttä vaan ne hoitotyön tekijät ja palvelut, siitä on kysymys. Mikkeliläisten viimeaikaiset neuvottelumuistioiden ”näpläykset” paikkansapitämättömiksi, eivät parantaneet luottamusta. Aikanaan Essote ja Sosteri keskenään sopivat työnjaon, joka olisi jollain tavalla turvannut Sosterin leikkaukset ja päivystyksen. Mikkelin liike-elämän ja poliitikkojen taholta se tyrmättiin.

Voitanee sanoa, että yhteistyö Essoten kanssa tarkoittaisi keskittämisen kautta Sosterin päivystyksen menettämistä, mm. tekonivelleikkausten päättymistä ja kaikkien terveyspalveluiden heikkenemistä.

Samalla se tarkoittaisi taas satojen työpaikkojen menetyksen, jonka kerrannaisvaikutukset Savonlinnan talouteen ja elinkeinoelämälle sekä ihmisten elinmahdollisuuksiin Savonlinnassa olisivat OKL:n menetyksiä suuremmat. Kompensaatiot siitäkin jäi lähes olemattomiksi.

Nykyisten sote-palveluiden pysyvyyttä ja rahoitusta ei Mikkelin ja Savonlinnan keskinäisellä systeemillä pitkän päälle pystyttäne hoitamaan. Lakikirjauksella ja ”pyhä maakuntajako” säilyttäen Savonlinnan asemaa ja rahoitusta tuskin turvataan. Ambulanssirumbakin Mikkelin kautta Kuopioon muodostaa riskejä.

Keskustan vaatima sote-sidos maakuntaan tulisi jakaa. Valtion sote-rahoitus olisi riippumaton Etelä-Savon maakuntahallinnosta, perustuen Länsi-Savon ja Itä-Savon alueisiin, niiden asukaslukuun, kausiluonteisen asumisen lisääntymiseen, maantieteellisiin etäisyyksiin, ikärakenteeseen jne.

Suurin osa erikoissairaanhoidon palveluista on joka tapauksessa ostettava Kysistä.

Näin Sosteri voisi jatkaa yhteistyön kehittämistä Kysin kanssa tai muuhun haluamaansa suuntaan, jolloin turvataan riittävät lääkäri- ja hoitoresurssit päivystyksineen sekä yliopistoyhteistyö koulutuksessa. Suurin osa erikoissairaanhoidon palveluista on joka tapauksessa ostettava Kysistä. Siihen tarvitaan hallituksen suunnalta yhtenä kompensaationa lupaama erillisrahoitus. Tällöin myös Kuopion päättäjien kanta muuttuu.

Savonlinnan, lähikuntien ja Sosterin tulee edelleen pitää kiinni päätöksistään, kanta on selvä. Lisärahoituskaan Mikkelin kanssa ei tule hyödyttämään Savonlinnaa.

Etelä-Savossa on toki kysymys paljon muustakin kuin sotesta ja yhteistyömahdollisuuksia ei voi sivuuttaa, niissä yhteistä tekemistä riittää.

Onko sitten jossain vaiheessa realismia yksi Savon maakunta mahdollisuuksineen ja uhkineen? Tarkkaan ottaen kumpikaan vaihtoehto ei tuo varmuutta palveluiden pysyvyyteen. Olipa sitten suunta kumpi tahansa, haasteena Savonlinnan kannalta on päätöksenteon mahdollinen karkaaminen kauemmaksi.

Maakuntahallinto ja sote-rahoitus pitää muovata niin, että terveys ja riittävät alueelliset palvelut ovat etusijalla eikä päinvastoin, kuten nyt tuntuu olevan.

Nyt olisi syytä lopettaa politikointi, tulla pois ”poteroista” ja etsiä myös Savonlinnaa tyydyttävä ratkaisu. Kenen puheet ja lupaukset pitävät? Asumisen edellytykset riittävine palveluineen ratkaisevat paljolti myös yritystoiminnan ja ihmisten paikkakunnan valinnan.

Risto Kainulainen

Savonlinna

Uusimmat uutiset