Lukijalta: Muistettava esimerkkien ylittämätön voima — Ei kannata ottaa esille sellaisia esimerkkejä, joiden purkamisella ei edistetä yhteistyötä

Etelä-Savon maakuntauudistuksen ohjausryhmässä keskusteltiin laajasti erilaisista yhteistyöasioista maakunnan sisällä. Esille nousi etenkin terveyspalveluiden saatavuus. On selvää, että terveydenhoidon osalta lähipalvelujen määrä ja laatu on merkittävä tekijä sen suhteen, miten kansalaiset uudistukseen suhtautuvat. Lähipalveluja halutaan säilyttää, vaikka se lisääkin kustannuksia, joten rahojen riittävyys tulee olemaan koetuksella.

Kun koko ajan digitaaliset palvelut kehittyvät, niin tekniikan avulla terveyspalveluiden saatavuutta voidaan parantaa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen voimakas keskittäminen ei ole kuitenkaan vaihtoehto pitkien etäisyyksien ja laajojen vesistöjen maakunnassa. Kun äkillinen tarve tulee, palvelujen on oltava riittävän lähellä hyvien tulosten saavuttamiseksi. Meidän on voitava luottaa siihen, että saamme apua niin nopeasti, että mahdollisuus kuntoon pääsemiseen äkillisen sairauskohtauksen sattuessa on pikaisen avun antamisen jälkeen jatkohoidon avulla saavutettavissa.

Erilaiset kansalaisten tarvitsemat palvelut tulevat olemaan maakunta- ja sote-uudistuksen koetinkivi. Enää ei niinkään puhuta siitä, paljonko karsitaan kustannuksia vaan, että miten hillitään kustannusten nousua. Palvelujen saatavuus ja laatu tulee olemaan myös maakunnan sisäisen yhteistyön kannalta olennainen seikka. Kun aiemmin syksyllä Rantasalmen seminaarissa todettiin, että kun Itä-Suomi voi hyvin, niin koko Suomella on hyvinvoinnin edellytykset. Vastaavasti voi todeta, että kun maakunnan eri seutukunnat pärjäävät hyvin, niin silloin maakunnallakin on kunnon tulevaisuus edessään.

Kun otamme huomioon maakuntamme haasteet kuten väestökato, ikääntyminen ja harva asutus, niin meillä on oltava kunnon yhteistyötä ja yhtenäistä päätöksentekoa maakunnan eri osien ja toimijoiden välillä. Siten kustannukset on pidettävissä kurissa samalla kun pyrimme turvaamaan tasapuoliset olosuhteet maakunnan eri osissa. Yhteistyön tekemiseen tarvitaan kaikkia osapuolia. Tulosten saavuttamisessa on voitava tarkastella myös nykyisiä palvelurakenteita. Joitakin rakenteita kannattaa purkaa, jos yhdessä katsomme, että toisella tavalla asioita tehtäessä saamme parempia tuloksia.

Muutoksia tehtäessä pitää muistaa esimerkkien ylittämätön voima. Ei kannata ottaa esille sellaisia esimerkkejä, joiden purkamisella ei edistetä yhteistyötä. Esimerkiksi jokaisessa maakunnassa on varmasti jatkossakin useampia sanomalehtiä, kun maakunnan eri osien asukkaat haluavat saada tietoa paikallisista uutisista. Samoin terveydenhoidon osalta hyvät laadukkaat lähipalvelut ovat välttämättömyys, mutta hallintoa voidaan yhdistää, kuten maakuntauudistuksen ohjausryhmässä on useampaan otteeseen todettu.

Yhteistyössä on voimaa ja silloin niin sanottuja raja-aitoja on kyettävä ylittämään. Aiomme koota pikapuoliin ryhmän, jonka tarkoituksena on löytää uusia ideoita toimivan yhteistyön tekemiseen maakunnan sisällä.

Siltä pohjalta voi toivottaa meille kaikille rauhaisaa Joulua ja erinomaista Uutta Vuotta.

Jarkko Wuorinen
Maakuntauudistuksen ohjausryhmän ja
maakuntahallituksen puheenjohtaja

Uusimmat uutiset