Savonlinnan sos.dem. kunnallisjärjestö Lukijalta-palstalla: Palveluiden yksityistämiselle ei Savonlinnassa ole tarvetta

Emme ole halukkaita luopumaan verovaroilla rakennetuista ja saneeratuista palvelutuotannossa olevista tiloista, joita tullaan tulevaisuudessakin tarvitsemaan.

Sote- ja maakuntauudistuksen tuoma epävarmuus näkyy voimakkaana yhteiskunnallisena ongelmana, jota on vaikea hallita.

Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat valtaavat kuntien omistamia kiinteistöjä ostamalla niitä itselleen. Joissakin myyntitilanteissa on tullut esille, että ostajataho on jopa valmis purkamaan aikaisemman kiinteistön ja rakentamaan tilalle uuden.

Innokkuus yksityisten palvelutuottajien kuntien omistamien kiinteistöjen ostoon ihmetyttää.

Kiinteistöistä luopuminen saattaa olla virhearviointi. Emme ole halukkaita luopumaan verovaroilla rakennetuista ja saneeratuista palvelutuotannossa olevista tiloista, joita tullaan tulevaisuudessakin tarvitsemaan.

Tarvitsemme jatkossa myös julkisesti tuotettavia sote-palveluita.

Palveluiden yksityistämiselle ei Savonlinnassa ole tarvetta.
                                                                                                                                                                                               Itä-Savon sairaanhoitopiirillä sote-tuotannossa olevien kiinteistöjen henkilöstölle on myyntiaikeista tullut epävarmuutta omien työpaikkojen säilymisestä julkisella toimijalla.

Se, myydäänkö oikeudet palveluiden tuottamiseen kiinteistöjen myyntien yhteydessä, on yksi epävarmuutta aiheuttava seikka.

Jatkuvasta muutoksesta johtuvia ongelmia tulisi päättäjien arvioida tarkemmin ja olla niitä ennemminkin ehkäisemässä, eikä lisäämässä.

Sote- ja maakuntauudistus on sekavuudellaan luonut markkinat, joita yksityiset toimijat ovat häikäilemättä hyödyntämässä.

Uudistuksen sekava valmistelu on tuonut yhteiskunnallista epätietoisuutta tulevasta.

Tarvitsemme jatkossa myös julkisesti tuotettavia sote-palveluita, joten meidän ei tule luopua kiinteistöistä ilman perusteellisia selvityksiä palvelutuottajan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa.

Savonlinnan sos.dem. kunnallisjärjestön syyskokouksen puolesta
Eija Stenberg
Punkaharju