Lukijalta: Edunvalvontaa tehtävä jatkuvasti

Menneisiin asioihin ei yleensä kannata palata, kun niille ei jälkeenpäin voi mitään. Mutta, jos menneestä voi ottaa oppia, niin silloin voi asiaan palata. Opetusneuvos Raimo Jenu kysyi Itä-Savon (12.2.) yleisönosastokirjoituksessaan, että tehtiinkö OKL:n puolesta riittävästi aikoinaan edunvalvontaa. Kun hän mainitsee minutkin kirjoituksessaan, niin voinen kommentoida aihetta lyhyesti.

Oman näkemykseni mukaan huomioiden kaupunginhallituksen ja kaupungin johdon sekä artikkelissa mainittujen kansanedustajien toimet, niin edunvalvontaa tehtiin melkoisesti ja monella sektorilla.

Kaupunki pyrki omilla päätöksillään turvaamaan OKL:lle tilat eri vaihtoehdoilla. Samoin tietojeni mukaan kansanedustajat pyrkivät omilla tahoillaan tekemään vahvasti työtä OKL:n Savonlinnassa säilyttämisen puolesta.

Ehkä meille tuli pieni hyvänolontunne sen jälkeen, kun edellisen hallituksen opetusministeri Jukka Gustafsson oli omalla toiminnallaan turvannut OKL:n jatkon täällä. Kuitenkin yliopiston hallitus näytti jatkaneen valmisteluja OKL:n siirtämiseksi Joensuuhun.

Edunvalvonta lisääntyi mielestäni selkeästi taas sen jälkeen, kun tuli tieto, että yliopiston hallituksen puheenjohtaja on vaihtumassa. Mutta valitettavasti on todettava, että lopulliset siirtolinjaukset oli tehty selvästi ennen kuin yliopiston hallitus teki lopullisen siirtopäätöksen.

Palaamatta enää muuten aiheeseen, voi nyt todeta, että tuosta tilanteesta on otettava oppia. Meidän pitää jatkuvasti tehdä edunvalvontaa niiden asioiden puolesta, joiden tulevaisuus on tai saattaa olla vaarassa. Vahvaa edunvalvontaa on tehtävä esimerkiksi keskussairaalan, ammattikorkeakoulun ja ammattiopisto Samiedun puolesta.

Näiden täällä säilyminen ei ole itsestään selvää, vaikka esimerkiksi ammattikorkeakouluun ja Samieduun ei liitykään tällä hetkellä erityisiä paineita. Meidän on osattava tehdä hyviä strategioita ja tulevaisuuden suunnitelmia, joilla voidaan vahvistaa esimerkiksi näiden yksiköiden tulevaisuus.

Jarkko Wuorinen
Puheenjohtaja,
Etelä-Savon maakuntahallitus

Uusimmat uutiset