Lukijalta: Savonlinnan hakkuut virkistysalueilla lopetettava

Vuohimäen ympäristön ulkoilu- ja ratsastusreittien varrella on juuri nyt hakkuu-uhan alla oleva metsä.

Metsän omistaa Savonlinnan kaupunki, joka aikoo suorittaa päätehakkuun tällä ulkoilijoiden, liikkujien, marjastajien, sienestäjien, ratsastajien ja muiden luonnonystävien käyttämällä virkistysalueella. Savonlinnan kaupungin toimet ovat jyrkässä ristiriidassa ilmastonsuojelun sekä pitkäkestoisten positiivisten terveysvaikutusten edistämisen kanssa.

Koska rahaan on tässäkin asiassa pakko vedota (sen ollessa ainoa mittari), niin otettakoon huomioon, että näillä tekijöillä on huomattavasti suurempi taloudellinen vaikutus, kuin nopeaa voittoa tavoittelevilla hakkuilla.

Kaikkien Savonlinnan seudun luonnosta nauttivien puolesta toivon ettei hakkuita tehtäisi.

Kaisa Lassinaro
Savonlinna