Lukijalta: Kokoomuksen malli ylivoimainen Savonlinnan keskussairaalalle

Kokoomus julkaisi puolueen tavoitteet sote-uudistukselle. Keskeiset tavoitteet olivat kuin suoraan Sosterin sairaanhoitopiirin strategiasta. Olemme siis täällä paikallisesti tehneet kehitystyötä, jota on jo vuosia toteutettu käytännössä. Sosterin visio jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin, sekä Sosterin arvot asiakas ensin, hyvinvointi, vastuullisuus ja uudistuva osaaminen löytyvät kaikki Kokoomuksen tulevista tavoitteista.

Merkittävin linjaus on se, että ei luoda uusia hallinnollisia tasoja, ei uusia vaaleja, eikä uusia veroja. Nyt on aika panostaa suoraan palveluiden ja asiakaslähtöisten prosessien kehittämiseen. Tästä meillä Sosterissa onkin jo huomattavaa kokemusta ja voimme näin olla mukana myös viemässä oppia tuleviin kansallisiin uudistamisen toimenpiteisiin.

Kokoomuksen malli perustuu vapaaehtoisiin kuntayhtymiin ja näin myös Sosterin seudun kunnat voivat halutessaan hakea asukkaiden palveluiden kannalta parhaan mahdollisen yhteistyösuunnan. Tällä mallilla meillä on ehdottomasti parhaat edellytykset säilyttää oma erikoissairaanhoidon palveluita tuottava sairaala sekä yhteispäivystys Savonlinnassa.

Sairaalan säilyminen on edellytys myös sille, että meidän kaupungissamme voi säilyä muun muassa sairaanhoitaja-, fysioterapeutti- ja lähihoitajakoulutukset. Sairaala työllistää myös lähes 500 Savonlinnan seudun asukasta.

Asiakkaiden kannalta todella merkittävä tavoite on muuttaa hoitotakuulakia siten, että hoitoon pääsy parantuu merkittävästi: lääkärin vastaanotolle tulee päästä kuukaudessa nykyisen 3 kuukauden sijaan, hammaslääkäriin pitäisi päästä 3 kuukaudessa ja esimerkiksi kiireettömään sairaalahoitoon 3 kuukaudessa 6 kuukauden sijaan.

Lisäksi lasten ja nuorten mielenterveyshoidon hoidontarpeen arviointiin tulee jatkossa päästä 2 viikossa, ja hoitoon kuukaudessa nykyisen 3 kuukauden sijaan. Jos julkinen palveluntuottaja ei kykene näihin aikoihin olisi asiakkaalle tarjottava palveluseteliä. Asiakas voi sitten itse valita käyttääkö seteliä, vai jääkö odottamaan vielä hoitoon pääsyä.

Tämä malli tulee tehostaman huomattavasti julkisen palveluntuottajan hoitoprosesseja. Valtakunnallisesti katsottuna tämä vaatii palveluiden johtamisen uudistamista sekä tietojärjestelmien ja sähköistenpalvelujen kehittämistä.

Nyt esitetyllä mallilla asiakaslähtöisyys, sujuvat hoitoketjut integraation avulla, nopeampi hoitoon pääsy, kustannustehokkuuden parantaminen, uusien sähköisten palvelumuotojen käyttöönotto ja johtamisen uudistaminen tulevat toteutumaan.

Jonojen purkaminen voi alkuvaiheessa aiheuttaa kustannuksia, mutta säästöä syntyy kosolti jatkossa. Potilaat saavat nopeasti palvelutarpeen arvioinnin, tutkimukset ja tarvitsemansa hoidon. Yhteiskunnalle sairauslomapäivä maksaa keskimäärin 350 euroa päivä ja Suomessa oli viime vuonna noin 14 miljoonaa Kelan korvaamaa sairauspäivää.

Tämä tarkoittaa yhteiskunnalle noin 5 miljardin euron menetyksiä ja paljon inhimillistä kärsimystä. Korjataan nyt tämä tilanne Kokoomuksen mallilla ja panostetaan suoraan asiakkaiden palveluihin sekä unohdetaan jäykkien uusien hallintohimmeleiden rakentaminen.

Panu Peitsaro
erikoislääkäri, hammaslääkäri,
eduskuntavaaliehdokas (kok.)

Kommentoidut