Lukijalta: Maataloustuottajat ovat ilmastonmuutoksen etulinjassa – Ruokaa voidaan tuottaa ilmastoviisaasti

Maatalouden ilmastotiekartta julkaistiin 15.7.2020. Raportin saatesanoissa todetaan, että se on keskustelun avaus maatalouden toimialalta työ- ja elinkeinoministeriön vähähiiliset toimialat 2035 -hankkeelle.

MTK ja SLC tilasivat analyysin helmikuussa 2020 Luonnonvarakeskukselta (Luke), sillä järjestöt näkivät tärkeänä luoda realistisen, tutkimukseen perustuvan kokonaiskuvan ja mallinnuksen kasvihuonekaasujen (khk) päästövähennysvaihtoehdoista, jotka on laskettu elinkeinon lähtökohdista ja mahdollisuuksista.

MTK on tiekarttatyön alussa asettanut rajaukset, joiden tarkoituksena on varmistaa kotimainen ruuantuotanto. Raportti keskittyy pellonkäyttöön, hiilensidontaan ja energiaratkaisuihin, koska näillä osa-alueilla on ruoantuotannossa suurin vaikutus khk-päästöjen vähentämisessä. Itse asiassa hyvin samansuuntaisia toimenpiteitä on esitetty myös Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmassa.

Raportissa on pellonkäyttö painopisteenä, koska 75 prosenttia maatalouden kasvihuonekaasu päästöistä on peräisin maaperästä. Turvemaiden osuus maaperän päästöistä on n. 60 %, vaikka niiden osuus peltoalasta on vain 11 %.

Turvemaat määritetään nykyisin GTK:n maannostietokannan mukaan, jonka tarkkuus ei ole riittävä ja vaatii lisää tutkimusta ja tarkempia menetelmiä. Viljelijän oikeusturvan on oltava tässä asiassa ehdottomasti etusijalla samoin kuin mahdollisista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kompensoiminen tiloille.

Maatalous on metsätalouden ohella ainoa toimiala, joka pystyy sitomaan hiiltä.

Maataloustuottajat ovat ilmastonmuutoksen etulinjassa, koska maataloustuotanto tapahtuu luonnon ehdoilla. Rankat sateet, kuivuus ja myrskyt ja muut sään ääri-ilmiöt lisääntyessään aiheuttavat tuotannolle tuhoa ja taloudellisia menetyksiä.

Maatalous on metsätalouden ohella ainoa toimiala, joka pystyy sitomaan hiiltä, joten emme ole ulkoistamassa vastuutamme erilaisten päästökompensaatioiden taakse piiloutumalla. Hiilensidonnan tehostamiseksi tarvitaan vahvaa panostusta viljelymenetelmien ja -kasvien tutkimukseen sekä yhteiskunnan osoittamia resursseja tiloilla tehtävän ilmastotyön tukemiseksi. Kyllä ruokaa voidaan tuottaa ilmastoviisaasti.

Asko Miettinen

Maanviljelijä, Joensuu

MTK:n johtokunnan jäsen

Kommentoidut