Lukijalta: Ilmastovaaleissa on tavoiteltava kestävää tulevaisuutta

Poliittisilta päättäjiltä vaaditaan kunnianhimoisia ilmastotoimia, jotta myös lapsenlapsemme voivat tulevaisuudessa nauttia neljästä vuodenajasta. Energiaa on tuotettava ilmastoystävällisemmin. Mauri Pekkarinen väitti virheellisesti (I-S 22.1.), että vihreät sanovat ei lähes kaikille päästöttömille energiaratkaisuille. Vihreiden kansanedustajana torppaan nämä perättömät väitteet.

Vihreät tavoittelevat hiilineutraalia Suomea 2030-luvulla. Tämä tarkoittaa, että silloin hiiltä sidotaan ilmakehästä vähintään yhtä paljon kuin sinne päästetään. Tavoitteen saavuttamiseksi fossiilisten polttoaineiden käytöstä on luovuttava asteittain sekä lämmön- että sähköntuotannossa. Tähtäimessä on, että kivihiilen, polttoturpeen ja polttoöljyn käyttö loppuisi 2020-luvun aikana ja maakaasun 2030-luvulla. Kestäviä vaihtoehtoja on olemassa.

Aurinko- ja tuulienergian käyttöä on lisättävä. Vihreiden energiavisiossa talvipakkasilla omakotitaloa lämmitetään lämpöpumpulla ja kerrostalon kaukolämpö tuotetaan muun muassa haketta ja biokaasua polttamalla, hukkalämpöä hyödyntämällä sekä suuren kokoluokan lämpöpumpuilla. 2030-luvulla energiatehokkuus on parantunut, minkä ansiosta lämmitystä tarvitaan entistä vähemmän.

Suomen tulee kulkea maailman kärkijoukossa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, koska näin voidaan tarjota työtä suomalaisille sekä suomalaisen teknologian viennissä että ulkomaisen fossiilisen tuontienergian korvaamisessa puhtaalla kotimaisella.

Hiilineutraalisuuden tavoittamisen kannalta on välttämätöntä kasvattaa hiilinieluamme. Se tarkoittaa, että peltojen, soiden, vesistöjen ja metsien muodostamaa kokonaisuutta hiilivarastona pitää kasvattaa. Pelkästään metsien nostaminen tikun nokkaan antaa asiasta turhan mustavalkoisen kuvan.

Mutta kokonaisuuden kannalta on kestämätöntä, että Pekkarisen keskustan edustama hallitus on sekä kasvattanut metsien hakkuutavoitteita että keventänyt turvetuotannon verotusta. Tässä tilanteessa vähintäänkin turpeen verotus pitää saada järjestelmällisellä ohjelmalla sen aiheuttamien päästöjen tasolle. Lisäksi etenkin suomaisten alueiden hakkuut pitää lopettaa, sillä niiden aiheuttamat päästöt ovat keskimääräistä korkeammat.

Hallitus on kehunut moneen kertaan omaa ilmastotyötään, vaikka sen toimet ovat isosti ristiriitaisia. Toisaalta puurakentamista on edistetty ja tuontiöljyn puolitukseen pyritään vuoteen 2030 mennessä, Pariisin ilmastotavoitteiden mukaisesti, mutta toisella kädellä on alennettu autoilun ja turvetuotannon verotusta. Hallitus on jatkanut ja jopa lisännyt rahan pumppaamista fossiilisen energian tukiin, vaikka kyseiset yritystuet lisäävät ilmastotaakkaa.

Emme yllä vihreiden tai edes keskustan toivomiin ilmastotavoitteisiin ennen kuin saamme ympäristöystävälliset vaihtoehdot kuluttajille aidosti helpommiksi ja halvemmiksi kuin saastuttavat vaihtoehdot. Tulevaisuudessa tarvitsemme ristiriitaisuuksien sijaan johdonmukaisuutta. Siksi me vihreät ajamme niin lento- kuin muoviveroa, mutta myös parempia taloudellisia kannustimia vaihtaa esimerkiksi sähkölämmitys uusiutuvaan energiaan.

Huhtikuun puolivälissä käydään ilmastovaalit. Aikaa ei ole hukattavana. Suuntana on oltava kestävä energiatulevaisuus.

Heli Järvinen
Kansanedustaja,
eduskuntavaaliehdokas (vihr.)
Kerimäki