Lukijalta: Avohakkuu on ilmaston tuho

Metsän jatkuva kasvatus ei ole suinkaan täysin uusi asia. Perinteisesti metsänomistajat hakkasivat metsistään tukkipuita. Menettelyä kutsuttiin harsinnaksi. Nykyaikaistettuna sitä kutsutaan jatkuvaksi kasvatukseksi. Puupeltokasvatusta avohakkuineen on käytetty pakolla vasta viime vuosisadan loppupuoliskolta.

Harsinta eli yläharvennus on ollut ikiaikaisesti järkevin toimintatapa kaikkialla ja on edelleen. Vanhat metsänomistajat olivat viisaita. Avohakkuu ymmärrettiin perustellusti metsän hävitykseksi. Sen vuoksi se oli kielletty. Metsän hävitystä se on edelleen.

Viime vuosisadan puolivälissä tehtiin radikaali muutos sellu- ja paperiteollisuuden vaatimuksesta. Lakia rikottiin räikeästi. Metsänomistajat pakotettiin lopettamaan harsinnan eli järkevimmän hakkuutavan. Sen sijaan heidän oli käytettävä alaharvennuksia eli halpojen pienten keskenkasvuisten puiden harvennusta.

Luontaisesti ilmaiseksi syntynyt alikasvos pakotettiin raivaamaan pois koneiden tieltä. Alaharvennusta seurasi päätehakkuu, joka yhä useammin täytyi olla avohakkuuta. Sitä menettelyä näyttää Suomen metsäkeskus edelleen suosivan.

Muutosta varmistamaan laadittiin Harsintajulkilausuma (1948). Siinä väitettiin ilman tutkimusnäyttöä, että puusto ei voi kehittyä erirakenteiseksi, jossa kasvaa samanaikaisesti kaiken kokoisia puita. Julkilausuma on kuin uskontunnustus, jota ammattikunnan on ollut pakko noudattaa kymmenien vuosien ajan. Vieläkin se on kuin mantra, jota hoetaan kaikessa alan toiminnassa, opetuksessa ja viestinnässä. Liekö muuta ammattialaa, jonka toiminta perustuu valheeseen.

Jo 1920-luvun alussa tehty valtakunnallinen puuvarojen inventointi osoitti todellisuuden olevan täsmälleen päinvastainen kuin mitä julkilausumassa myöhemmin väitettiin. Kaikki puustot olivat erirakenteisia, pääosin jatkuvarakenteisia, joissa pieniä puita oli eniten ja isoja vähiten. Sekä luonnontilaisilla että ojitetuilla soilla puustot ovat aina olleet erirakenteisia. Inventointitiedot kuitenkin salattiin siltä osin julkisuudelta. Ne julkaistiin toimestani vasta 1990-luvun alussa.

Puupeltomallista poikenneet metsänomistajat joutuivat oikeuteen. Heidät tuomittiin ilman oikeusvaltion edellyttämää näyttöä oman metsänsä hävittäjiksi. Aiheettomasti tuomittujen metsänomistajien talous romahti ja ihmissuhteet järkkyivät.

Avohakkuussa hävitetään hiiltä sitova puusto ja myllätään puustoa enemmän hiiltä sitova maa. Jatkuvassa kasvatuksessa ei rikota maata ja säästetään osa puustoa. Niinpä jatkuva kasvatus ei päästä hiiltä ilmaa pilaamaan, mutta avohakkuussa kaikki hiili karkaa ilmaan ja vesiin. Avohakkuu on ilmaston tuho!

Erkki Lähde

Metsämaatieteen ja metsänhoidon emeritusprofessori

Hyvinkää

Uusimmat uutiset