Heli Järvinen (vihr.) Lukijalta-palstalla: Perhevapaamalli tulee kalliiksi suomalaisille naisille, perheille ja koko yhteiskunnalle

Keskustelussa vastenmielistä on se, että vanhempainvapaiden tasaisempaa jakautumista edistäviä syytetään siitä, että he eivät antaisi perheiden itse päättää.

Vanhempainvapaauudistuksen kaatuminen on harmillista ennen kaikkea suomalaisten lasten ja perheiden näkökulmasta, koska mahdollisimman tasa-arvoiset vanhempainvapaat ovat selkeästi sekä lapsen ja hänen vanhempiensa etu.

Tällä hetkellä Suomessa isät käyttävät vanhempainvapaista noin yhdeksän prosenttia, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että suurin osa lapsista jää vaille mahdollisuutta solmia kahdenkeskinen suhde omaan isäänsä.

Kun vielä kotihoidontuen mahdollistamasta hoitoajasta lähes 95 prosenttia on äitien käytössä, niin kasvatusvastuu jää suurimmaksi osaksi äideille. Samalla äitien työura jää kehittymättä.

Näin epätasaisesti jakautuva lastenhoito on yksi suurimmista syistä, miksi naisen palkkaeuro on 83 senttiä ja eläke-euro 75 senttiä.

Tähänkö naisen asema halutaan naulita?

Keskustelussa vastenmielistä on se, että vanhempainvapaiden tasaisempaa jakautumista edistäviä syytetään siitä, että he eivät antaisi perheiden itse päättää (J. Wuorinen, IS 16.2.).

Voin vakuuttaa, että jokainen poliitikko ja puolue haluavat, että perheet päättävät itse.

Mutta meillä on ollut yli 30 vuotta voimassa laki tasa-arvosta, joka velvoittaa eduskunnan tekemään tasa-arvoa lisääviä päätöksiä.

Siksi on luonnollista ja reilua kaikkia kohtaan ohjata yhteiskunnan varoja tukemaan ratkaisuja, joissa myös tasa-arvo toteutuu – toisin kuin nyt tapahtuu.

Ruotsissa tässä kehityksessä ollaan pisimmällä. Ruotsalaiset isät käyttävät vanhempainvapaista peräti neljänneksen, mikä lienee maailman ennätys.

Siellä se on toteutettu kahdella tavalla: kiintiöimällä isän aikaa sekä tasaamalla vanhempainvapaiden kustannukset kaikkien työnantajien kesken.

Nyt Suomessa pöydällä ollut malli olisi taannut äidille nykyisenkaltaisen neljän kuukauden äitiysloman. Lisäksi se olisi taannut isälle neljän kuukauden mittaisen isyysvapaan.

Näiden lisäksi perheet olisivat saaneet valinnanvaraista vanhempainvapaata viisi kuukautta, jonka olisi voinut pitää kumpi tahansa.

Kokonaisvapaa olisi siis ollut pidempi kuin tällä hetkellä!

Tavoitteena on hoitovastuun jakaminen tasaisemmin vanhempien kesken.

Kotihoidontukea olisi porrastettu siten, että sen määrä olisi pienentynyt lapsen täytettyä kaksi vuotta.

Sen vaikutus perheisiin olisi jäänyt pieneksi, sillä kotihoidontukea käytetään keskimäärinkin vain puolitoista vuotta.

Lisäksi kotihoidontukea hyödyntävät ennen kaikkea pienituloiset ja kouluttamattomat naiset.

Siksi voidaan syystä kysyä, haluammeko tuella syrjäyttää heidät työelämästä koteihin vai olisiko parempi keino heidän tilanteensa parantamiseksi tarjota lisää koulutusta ja mahdollisuuksia osallistua työelämään?

Vihreiden 5+5+5 -malli on kustannustehokas askel kohti 6+6+6 -mallia.

Siinä vanhemmat saavat omat viiden kuukauden jaksonsa. Lisäksi he saavat keskenään päättää, kumpi käyttää kolmannen viiden kuukauden jakson.

Näiden lisäksi äiti saa viisi viikkoa ylimääräistä vapaata synnytyksen vuoksi.

Mallissamme vanhempain- ja hoitorahaa voi käyttää lapsen kouluikään asti nostamalla sitä pienemmissä erissä näin pidentäen hoitoaikaa.

Kokonaisuudessaan tavoitteena on hoitovastuun jakaminen tasaisemmin vanhempien kesken niin, että lapsi saa mahdollisuuden tutustua molempiin vanhempiinsa, naisten asema työelämässä paranee ja miesten rooli kotona vahvistuu.

Ilman muuta jokainen perhe on erilainen ja niin ovat myös sen tarpeet.

Minä arvostan vanhempia, jotka hoitavat lapsiaan kotona, mutta arvostan yhtä lailla vanhempia, jotka valitsevat toisin.

Ratkaisu on aina perheen oma, ja niin sen tuleekin olla.

Poliitikkona haluan edistää sellaisia ratkaisuja, jotka ovat hyviä niin lapsen, vanhempien kuin yhteiskunnan kannalta.

Tämä esillä ollut mallikin oli selkeä parannus nykytilaan, vaikkei suinkaan täydellinen. Sitä olisi voitu vielä työstää paremmaksi, mutta se ei käynyt keskustalle.

Tämä tulee kalliiksi suomalaisille naisille, perheille ja koko yhteiskunnallemme.

Heli Järvinen
Kansanedustaja (vihr.)
Savonlinna, Kerimäki