Viennistä lisää kannattavuutta

Maatalouden kannattavuuden parantaminen edellyttää monipuolisia toimenpiteitä. Erityisesti tarvitaan uusia myyntikanavia, koska tulokset elintarvikeketjun oikeudenmukaisemmasta tulonjaosta kotimaassa ovat jääneet heikoiksi.

Tuottajahintojen nousun esteenä näyttää edelleen olevan suomalaisen elintarviketeollisuuden heikkous suhteessa kauppaan. Kauppa ei luovu vahvasta asemastaan ja teollisuudelta puuttuu kyky haastaa sitä.

Suomalaisille elintarvikkeille tuleekin hakea aktiivisemmin uusia vientimahdollisuuksia sekä ns. lyhyitä toimitusketjuja suoraan tuottajalta kuluttajalle.

MTK:n hallitusohjelmatavoitteiden yhtenä kärkenä on kääntää elintarvikkeiden kauppatase positiiviseksi. Tällä hetkellä Suomesta valuu rahaa ulos kiihtyvällä vauhdilla elintarvikkeiden tuonnin kasvun myötä.

Välineitä viennin lisäämiseksi ovat hallituskausien ylittävä vientistrategia, valtionhallinnon ja viranomaisten yhteistyön parantaminen, vienninedistämisen rahoituksen turvaaminen sekä vientiyrityksiä palvelevan verkoston vahvistaminen Suomessa ja kohdemaissa.

Lisäksi suurimpien elintarvikealan yritysten on aloitettava aito yhteistyö viennin lisäämiseksi. Yhteistyöllä saadaan tehokkuutta ja asiakkaille pystytään tarjoamaan paras mahdollinen kattaus suomalaisia tuotteita.

Vienti voi olla mahdollisuus myös pienemmille yrityksille. Monet pienet elintarvikealan yritykset ovat maatilataustaisia ja käyttävät oman tilan raaka-aineita tai hankkivat ne lähialueelta.

Yksin näiden yritysten voimavarat vientiin ovat pienet, mutta yhteistyössä ja maakuntien kehittämisorganisaatioiden avulla siihen voi avautua uusia mahdollisuuksia.

MTK sai runsaasti positiivista palautetta tämän vuoden Grüne Woche -tapahtumaan osallistumisesta Saksassa. Vaikka useimmissa maissa preferoidaan omaa ruokaa, osoitti tapahtuma, että suomalaiset elintarvikkeet kiinnostavat myös maamme rajojen ulkopuolella.

Kannattaa myös muistaa, että markkinapotentiaali maailmalla on niin suuri, ettei siitä tarvitse löytää kuin kapea siivu, johon on mahdollisuus avata kannattava myyntikanava.

Viennissä, kuten kaikessa kaupassa on aina tarjottava sitä, mille on kysyntää. Suomesta ei kannata viedä meillä myymättä jäänyttä ylijäämää, vaan tulee myydä sitä, mitä halutaan ostaa ja, mistä ollaan valmiita maksamaan mahdollisimman hyvä hinta.

Halpuuttaminen on osoittanut, ettei siitä jää jaettavaa ruoan tuottajalle. Vain riittävän korkea lopputuotteen hinta antaa mahdollisuuden kannattavalle alkutuotannolle. Ja, mitä vähemmän välikäsiä on rahaa jakamassa sitä parempi.

Vesa Kallio

Toiminnanjohtaja, MTK-Etelä-Savo