Lukijalta: Laine kuuntelee ja arvostaa henkilöstöä

Itä-Savon yleisönosastokirjoituksissa ovat kirjoitelleet henkilöt, jotka eivät ole työskennelleet kaupungin palveluksessa. Pelolla johtamisesta puhuttaessa pitäisi olla todenperäistä tietoa, ei ”mutu” tuntuma.

Työskentelin kaupungin palveluksessa kaikkiaan yli 41 vuotta, josta ajasta pääluottamusmiehenä 36 vuotta. Jäin eläkkeelle reilu vuosi sitten, enkä suinkaan lähtenyt ovet paukkuen. Kaupunginvaltuutettuna olen ollut useita vuosia. Näitten vuosien varrella on ollut monenlaista kaupunginjohtajaa ja virkamiestä.

Janne Laineen toimintatapa oli mielestäni erittäin hyvä ja aidosti neuvotteleva henkilöstön suuntaan. Hän piti ja pitää tärkeänä, että henkilöstön ääntä kuullaan. Ennen kaikkea yhteistoiminta menettelystä hän oli tarkka. Hän aloitti pääluottamusmiesten ja virkamiesjohdon kanssa uudenlaisen neuvottelukulttuurin. Kokoonnuimme säännöllisesti Jannen johdolla.

Pääluottamusmiehet pääsivät kyselemään ja kertomaan, heitä askarruttavista asioita, ylimmän virkamiesjohdon kanssa keskustellen ja neuvotellen. Janne kuunteli pääluottamusmiesten esityksiä ja näkemyksiä sekä palautetta henkilöstöasioista.

Tämä oli erittäin tuloksekas toimintatapa, jolla pidettiin yllä hyvää työhyvinvointia puuttumalla ja ennaltaehkäisemällä monia henkilöstöongelmia etukäteen ja nopeasti. Valitettavasti isossa työyhteisössä näitä esiintyy aika ajoin. Kaupunginjohtaja kuunteli ja tarttui ongelmiin, ratkaisi ne nopeasti neuvotellen henkilöstön kanssa. Jannen luokse sai aina mennä, kiireisissä asioissa, hänellä oli aina aikaa keskustelulle.

Hän piti myös huolen, että yt-menettelyä noudatetaan ja sitä noudatetaan aidosti yhteisiä ratkaisuja hakien.

Jannen tultua kaupunginjohtajaksi yhteistyö henkilöstön suuntaan tiivistyi, myös henkilöstön edustajalla kaupunginjohtajan johtoryhmässä.

Erityisen hyvä toimintatapa tämä oli viime valtuustokaudella, jolloin kaupunki joutui valtionosuusleikkausten ja sote-menojen kasvun takia todella pahoihin talousvaikeuksiin. Osa poliitikoista olisi silloinkin ottanut säästöt kaupungin henkilöstöstä.

Kaupunginjohtajan johdolla pääluottamusmiehet ja henkilöstö olivat aidosti mukana tarkastelemassa säästökohteita. Janne lupasi ja piti sanansa, että hän ei käytä irtisanomisia eikä lomautuksia, sai näin aikaan henkilöstössä turvallisuuden tunteen ja motivaation hakea ratkaisuja.

Tämän toteuttamisessa hän sitten olikin hyvin tiukka ja määrätietoinen ja sai meidät lähtemään mukaan tähän työhön. Kaikessa säästämisessä hän näytti esimerkkiä tiukalla taloudenpidolla, oli oikeudenmukainen, tasapuolinen ja rehellinen niin, että kaikki ymmärsivät, että tässä ollaan tosissaan. Erityisesti hän halusi hallinnon näyttävän esimerkkiä ja se laitettiin kovimmalle kuurille, vaikka tiesi, että tämä lisää myös hänen työmääräänsä. Tässä onnistuttiinkin esimerkillisesti.

Näiden neuvottelujen ja tiiviin henkilöstön yhteistyön avulla saatiin mm. nämä 170 työntekijän henkilöstösäästöt eli yli seitsemän miljoonaa euroa ja tuottavuutta nostettua niin, että kaupungin oma toiminta oli vertailukaupunkeihin nähden tehokkainta.

Jannen kanssa kun joku asia sovittiin niin voi luottaa, että näin tehtiin.

Hän pyrki aidosti kuuntelemaan henkilöstöä ja kunnioitti pääluottamusmiesten mielipiteitä, vaikka olisi itsellään ollut erilaisiakin näkemyksiä.

Ikinä hän ei neuvotteluissa pelotellut tai uhkaillut vaan kertoi, missä taloudessa mennään, miksi pitää talous saada kuntoon, miten siinä on edetty ja miten tuottavuus on parantunut vertailukaupunkeihin nähden sekä, missä on vielä parannettavaa.

Hän jaksoi kuunnella tarkalla korvalla pääluottamusmiesten palautetta henkilöstöltä ja tehdä siitä toiminnallisia johtopäätöksiä henkilöstöasioiden kehittämiseksi.

Tämä kaupunginjohtajan toimintatapa selittää, miksi työhyvinvointitulokset olivat ja ovat näin hyvät vaikka samaan aikaan vietiin läpi iso muutosjohtamisprosessi toimenkuva-, henkilöstö- ja organisaatiojärjestelyineen.

Kyllä hän varmasti on vahva, jämäkkä, suoraviivainen ja suorapuheinenkin. Minun mielestäni, näin pitää ollakin. Asioista pitää uskaltaa puhua aidosti, olin tätä mieltä pääluottamusmiehenä ja myös poliitikkona.

Toivotan Jannelle ja kaupungin henkilöstölle voimia, tuleviin koitoksiin.

Aila Makkonen
Kaupunginvaltuutettu