Lukijalta: Vastausta jätevesisuunnitelmakysymykseen

Tekstiviestissä kritisoidaan mm. jätevesisuunnitelmien pyytämistä kantovesikohteista, mielivaltaisia lisäselvityksiä ja lausuntoja ympäristönsuojelulta ja kaikkien toimien, kuten myös toimenpideluvan maksullisuutta.

Kaupungin ympäristönsuojelupalvelut on pyytänyt pohjavesialueilla sijaitsevilta kiinteistön omistajilta jätevesiselvityksen tietämättä, onko kiinteistöllä käytössä kanto- vai pumppuvesi.

Ympäristönsuojelulaki edellytti, että pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesilaitteet on täytettävä lain vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Sadoilta näiden kiinteistöjen omistajilta selvitys tai saneeraus jäi tekemättä määräaikaan mennessä. Selvitys on pyydetty, koska lain toimeenpanosta vastaava viranomainen ei tiedä tilannetta näillä kiinteistöillä.

Saadut selvitykset osoittavat, että osalla kiinteistöjä ei ole saneeraustarvetta ja osalla on. Kiinteistöjen jätevesilaitteita on muutettu joillakin kiinteistöillä ilman maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää toimenpidelupaa. Toisilla taas varustelutasoa on nostettu ottamalla käyttöön painevesi, mutta jäteveden käsittelylaitteita ei ole saneerattu vastaamaan sitä. Nämä muutokset joudutaan nyt luvittamaan jälkikäteen.

Nykytilaselvitysten käsittely on asiakkaalle maksutonta. Selvitysten perusteella arvioidaan, täyttävätkö jätevesilaitteet lainsäädännön sekä kaava- ja ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset myös etäisyyksien osalta.

Selvityksen pyytämisessä ei ole kyse mielivaltaisuudesta, vaan lain toimeenpanosta. Kukapa meistä haluaisi ostaa kiinteistöä, jonka myyjä on lupia kyselemättä tehnyt rakenteita, jotka saattavat vaarantaa esimerkiksi oman tai naapurin juomaveden laadun.

Jätevesisuunnitelma esitetään ympäristönsuojelupalveluille vasta siinä vaiheessa, kun kiinteistöllä toteutetaan jokin rakennus- tai toimenpidelupaa vaativa hanke mukaan lukien jätevesilaitteiden saneeraus. Suunnitelman perusteella rakennusvalvontaviranomainen myöntää rakennus- tai toimenpideluvan ja perii lautakunnan vahvistaman maksun.

Hanne Turunen

Ympäristöinsinööri

Savonlinnan kaupunki