Lukijalta: Pohjois-Savo on mahdollisuus, ei uhka

Lauantain lehdessä (Itä-Savo 5.9.) Mielipide-sivulla kysyttiin faktatietoja liittyen sote-lakiluonnoslausunnon valmisteluun. Olen itse pohjannut esitykseni sekä kannanottoni saamiini faktatietoihin.

Sote-lakiluonnoslausunnossa on syytä katsoa pidemmälle tulevaisuuteen.

Kys-yhteistyö vahvistaa ja järkevöittää Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin jäsenkuntien asukkaiden hoitopolkuja julkisten palveluiden kautta suoraan Kuopion yliopistolliseen sairaalaan, jättäen välietapit pois kiireettömässä hoidossa.

Etelä-Savon maakunnan alueella väestömäärän väheneminen on huomattavan voimakasta. Leikkaustoimenpiteitä on vähäinen määrä, joten ne eivät mahdollista Etelä-Savon sairaaloiden työnjakoa nyt, eikä tulevaisuudessa. Myös päivystys- ja keskittämisasetus asettaa kyseenalaiseksi sen, että Etelä-Savossa voitaisiin ylläpitää kahta päivystävää erikoissairaanhoidon sairaalaa.

Etelä-Savon sote-maakuntaan siirtyminen tarkoittaisi Savonlinnan keskussairaalan muuttumista terveyskeskussairaalaksi, jossa ei ole erikoissairaanhoidon ympärivuorokautista päivystystä, eikä siihen liittyvää päiväaikaista toimintaa.

Savonlinnassa ei siis olisi edes vaativampaa päiväkirurgiaa, joka mahdollistaisi työssä harjoittelun sote-alan opiskelijoille. Kaikki vaativampi kirurgia tehtäisiin Mikkelissä. Tämä johtaisi väistämättä sairaanhoitajakoulutuksen loppumiseen tai ainakin opiskelijamäärien vähenemiseen Savonlinnassa.

Selvitysten ja kuulemisten pohjalta jatkoneuvotteluille ei ollut enää edellytyksiä Mikkelin ja Savonlinnan sairaaloiden työnjaon osalta.

Essoten tekemä tarjous olisi tarkoittanut, että nukutuksessa tapahtuvaa leikkaustoimintaa ei jatkossa olisi Savonlinnan keskussairaalassa ylläpidetty.

Näin olisi varmistettu erikoissairaanhoidon sairaalatoiminnan loppuminen sairaalassa.

Savonlinnan ongelmaksi voivat tulla myös välittömät kuolemat, joita voi tulla vuosittain useita kymmeniä ilman nopeasti toteutettavia hoitotoimenpiteitä, jos Savonlinnan erikoissairaanhoidon 24/7 päivystystoiminta päättyisi.

Essoten tekemä tarjous olisi tarkoittanut, että nukutuksessa tapahtuvaa leikkaustoimintaa ei jatkossa olisi Savonlinnan keskussairaalassa ylläpidetty.

Etelä-Savossa on todistettavasti liian pieni ja jatkossa entistäkin pienempi väestöpohja kahdelle erikoissairaanhoidon palveluita tuottavalle keskussairaalalle.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on todennut, että lakimuutoksella ei voida turvata Savonlinnan keskussairaalan asemaa yhteispäivystyksen sairaalana.

Terveydenhuoltolain 50 §:n mukaan vain yliopistosairaanhoitopiireissä voi olla useampia ympärivuorokautisen päivystyksen sairaaloita. Näin ei voi olla tavallisissa sairaanhoitopiireissä/sote-maakunnissa.

Olemme saaneet paljon uhkakuvia Pohjois-Savoon siirtymiseen liittyvissä selvityksissä. Olisi ollut hyvä saada yhdenvertaista tietoa myös positiivisissa asioissa.

Pohjois-Savossa on kuusi kehittämisen kärkeä, joissa on vahvaa kansainvälistä osaamista sekä yritystoimintaa. Nämä ovat samoja, joiden kehittämistä mekin täällä Savonlinnassa tarvitsemme – kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu sekä läpileikkaavina aloina vesi ja biojalostus.

Esille on nostettu myös vaalipiirirajan muuttuminen ja siitä aiheutuvat äänisaaliiden menetykset. Hyvät ehdokkaat saavat äänestäjänsä, vaikka vaalipiiri muuttuisi.

Samiedun koulutustoimintaan maakunnan vaihdos ei vaikuta. Kyse on kuntayhtymästä, jossa on jäsenkuntina Savonlinnan alueen kuntien lisäksi myös Kitee ja Parikkala. Molemmat kunnat ovat eri maakunnista – Pohjois- ja Etelä-Karjalasta.

Xamkin asema on vahvistunut, ja se toimii myös Kouvolassa ja Kotkassa, joten maakunnan vaihtuminen ei ole uhka. Suurimpana haasteena on koettu EU-hankerahoituksen väheneminen ja tämäkin on selvitykseni mukaan aiheeton pelko. Tälläkin hetkellä tehdään maakuntarajat ylittävää yhteistyötä, sillä rahoitus ei tunne maakunta, eikä kunta rajoja. EU-rakennerahaston kriteerit ovat samat Etelä- ja Pohjois-Savossa.

Muutos on myös mahdollisuus, siksi Pohjois-Savo.

Eija Stenberg

Savonlinnan kaupunginvaltuutettu (sd.)

Uusimmat uutiset