Lukijalta: Samassa veneessä mutta soudetaan eri suuntiin

Parikkalassa pidetyn kunnan, Melan ja MTK:n Samassa veneessä -tilaisuudessa 17.2. elinkeinojohtaja Reiman ja lomituspalvelupäällikkö Heino avasivat nykytilannetta ja Melan edustaja kertoi, että lomitusalueiden organisoinnista on menossa selvitys ja aikaa on vuoden 2022 loppuun asti. Melan edustaja kertoi myös Melan olevan avoin kaikille vaihtoehdoille. Sosiaali- ja terveysministeriö tulee käynnistämään maaliskuun aikana lomituspalvelulain uudistamisen.

Nämä alustukset kertoivat hyvin Parikkalan tämän hetkisestä tilanteesta ja vastasivat elinvoima- ja elinympäristölautakunnan aloitetta 29.1.2020. Olemme olleet mukana aloitteen valmistelussa. Kuitenkin olimme saaneet tietoa Etelä-Savosta, että Parikkala on menossa Mikkelin kanssa yhteistyöneuvotteluihin lomituspalveluluiden uudelleen organisoinnista.

Tämän tiedon pohjalta kysyimme lomituspalvelupäällikkö Heinolta tilaisuuden lopussa, onko Parikkala menossa neuvotteluihin Mikkelin kanssa. Saimme vastaukseksi, että hänen ja Parikkalan kunnanjohtajan Huuskosen mielestä Parikkala on liian pieni hoitamaan lomitustoimea isäntäkuntana ja he ovat menossa Mikkeliin yhteistyöneuvotteluihin.

Lomituspalvelupäällikkö Heinolle osoitettuun jatkokysymykseen, miksi tilaisuuden alussa elinkeinojohtaja Reiman kertoi asian toisin. Saimme vastaukseksi ivallisen vastauksen.

Tilaisuuden jälkeen kysyimme Pekka Reimanilta, oliko hän tietoinen Mikkeliin suuntautuneista neuvotteluista. Elinkeinojohtaja Reiman oli kuullut ennen Samassa veneessä -tilaisuutta Mikkelin aikeista järjestää neuvottelu lomituspalvelujen yhdistymisestä.

Sen tarkempaa sisältöä näistä asioista ei kuitenkaan ollut, kuin Mikkelin kaupunginhallituksen pöytäkirja. Elinkeinojohtaja Reiman sanoo mielipiteenään, että kaikkia toimijoita eli palvelujen järjestäjäkuntia, palvelutoimihenkilöitä ja lomittajia on kuultava. Samoin on kuultava erityisesti lomituspalvelujen asiakkaita. Liian nopeat mielipiteen lukitsemiset tuottavat vain ristiriitoja ja huonon lopputuloksen.

Olemme tiedustelleet asiasta myös kunnanhallituksen jäseniltä, eivätkä he myönnä tietävänsä puhelinkeskustelujemme perusteella yhtään mitään. Joten kysymme, millä valtuutuksilla kunnanjohtaja Huuskonen ja lomituspalvelupäällikkö Heino ajavat tätä asiaa ohi virallisen päätöstentekoelinten ja vastuuviranhaltijan?

Onko tämä viljelijöiden ja kunnan etujen mukaista toimintaa, että kaksi viranhaltijaa toimii keskustelematta muiden sidosryhmien kanssa? Vai, onko tämä yleinen käytäntö Parikkalan kunnassa?

MTK-Parikkalan Seutu

Aki Makkonen

Puheenjohtaja

Mia Saukkonen

Sihteeri

Johtokunta