Lukijalta: Teollisuutta, ketjumyymälöitä ja rumaa laatikkoarkkitehtuuria löytyy niin monelta paikkakunnalta, ettei tällaisilla välttämättömyyksillä ole syytä markkinoida luonnonarvoiltaan ainutlaatuista kulttuurikaupunkia

Savonlinnassa on merkittävä määrä teollisia työpaikkoja ja kiitettävästi monia työllistäviä palvelualan yrityksiä, mutta kaupungin mainetta ei kannata rakentaa teollisuuskaupungin imagon varaan tai röyhistelemällä Itäkeskuksen myymäläryppäillä.

Savonlinnassa on merkittävä määrä teollisia työpaikkoja ja kiitettävästi monia työllistäviä palvelualan yrityksiä, mutta kaupungin mainetta ei kannata rakentaa teollisuuskaupungin imagon varaan tai röyhistelemällä Itäkeskuksen myymäläryppäillä.
Teollisuutta, ketjumyymälöitä, tylsää asvalttitien vartta ja rumaa laatikkoarkkitehtuuria löytyy niin monelta muultakin paikkakunnalta, ettei tällaisilla kulutusyhteiskuntaan kuuluvilla välttämättömyyksillä ole syytä markkinoida luonnonarvoiltaan ainutlaatuista kulttuurikaupunkia.
Ei ainakaan, jos tavoitellaan Savonlinnan kirstua kartuttamaan maksukykyisen matkailijoiden lisäksi myös luovia ja yritteliäitä asukkaita.

Savonlinnan strategiaan kirjattu kestävän kehityksen periaate velvoittaa vaalimaan ja säilyttämään.
Meidän tulee suojella saaristoisen Savonlinnan rantoja ja metsiä lyhytnäköiseltä uudisrakentamiselta ja raiskaamiselta myös kaupungin maineen takia.
Rakennetun ympäristön kulttuuriset arvot on otettava huomioon kaavoitettaessa, purettaessa ja suunniteltaessa uutta.
Kulttuuria tulee muistaa myös muussa päätöksenteossa, sillä ilman teatteria, kuvataiteita tai klassisen musiikin tarjontaa lupaus kulttuurikaupungista ei toteudu.

Kansallisen kaupunkipuiston statuksen hankkiminen on vahva tukijalka, johon Savonlinnan maine asuin- ja matkailukaupunkina voi nojata.

Outoa kyllä, jopa virkamiesjohdosta löytyy heitä, jotka uskovat Savonlinnaan tultavan turisteiksi kiertuekonserttien tai kaupallisten yleisötapahtumien vetäminä.
Tosiasiassa tällaisia esityksiä ei lähdetä omaa talousaluetta kauempaa Savonlinnaan katsomaan.
Jos haluamme houkutella väkeä ruuhka-Suomesta tulemaan turisteiksi, saati asettumaan aloilleen Savonlinnaan, meidän on tarjottava jotain sellaista, jota muilla paikkakunnilla ei ole.

Ja katso, meillä on se kaikki, jos ymmärrämme vaalia luonnonarvojamme ja omaleimaista kulttuuria, jotka erottavat Savonlinnan itäsuomalaisista kaupungeista edukseen.
Tässä katsannossa kansallisen kaupunkipuiston statuksen hankkiminen on vahva tukijalka, johon Savonlinnan maine asuin- ja matkailukaupunkina voi nojata.

Tiina Strandén
Kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Savonlinna / Punkaharju