Lukijalta: Säästää pitäisi, mutta ei väärästä paikasta

En malta olla ottamatta kantaa mieltäni yhä hiertävään asiaan, nimittäin kaupunginvaltuuston päättämiin henkilöstösäästöihin. Varsinkin kun kaupungin alijäämä on reilusti yli neljä miljoonaa ja kriisikuntastatus kolkuttelee ovella.

Me kaupungin työntekijät emme ole väen väkisin työpaikoillemme tulleet, vaan ihan laillisen valintaprosessin seurauksena meistä jokainen on valittu palvelurakenteen lakisääteisiä palveluita kaupunkilaisille tuottamaan. Näitä lakisääteisiä palveluja tuotamme kukin taustalla olevien opintojemme ja elämänkokemuksemme avulla parhaamme mukaan. Palkkahaitarissa meistä ei monikaan ole siellä haitarin yläpäässä.

Maan hallitus yhdessä työnantajajärjestöjen kanssa päätti leikata lomarahoistamme 30 prosenttia kolmen vuoden ajalta. Siis vain julkisen puolen työntekijöiltä, ei muilta.

Nyt Savonlinnassa kaupunginvaltuusto on leikkaamassa juurikin meiltä taas lisää: henkilöstösäästöjen muodossa. On puhuttu noin kolmen viikon lomautuksista per henkilö. Kyse on siis isoista rahoista yksilötasolla. Yhdessä lomarahaleikkausten kanssa vieläkin isommista rahoista. Ja jos esim perheessä molemmat vanhemmat ovat kuntatyöntekijöitä, saattaa monellakin lapsiperheellä lomasuunnitelmat tai jopa välttämättömät hankinnat jäädä vain haaveeksi, osaltaan näiden leikkausten vuoksi.

Unohtuiko päättäjiltä se tosiasia, että Savonlinnan kaupungin työntekijät ovat jo säästäneet yli seitsemän miljoonaa euroa kuntaliitosten jälkeen. Eikö mikään riitä?

Savonlinnan kaupungin työntekijät ovat jo säästäneet yli seitsemän miljoonaa euroa kuntaliitosten jälkeen.

Vaihtoehtoisiakin tapoja saada kaupungille säästöjä aikaan olisi kyllä:

1) Veronkorotus. Se taatusti kirpaisisi, mutta olisi tasapuolinen kaikille kuntalaisille. Eivät kaupungin työntekijät ole näitä kuntatalouden kupruja aikaansaaneet, vaan päättäjät. Miksi siis rangaista jo rangaistuja.

2) Koulupuolella olisi jo mielestäni aika saada tehtyä rakenteellisia muutoksia. Siis huonokuntoisia, kuntalaisille kalliita kouluja kiinni ja panostusta tällä hetkellä hyvin toimiviin kouluyksiköihin. Päiväkotipuolella näin jo uskallettiin osittain tehdä, miksi ei koulupuolella.

Lomautus ei sovi kouluille lainkaan. Oppilaat eivät lomautuksen aikana saa lakisääteistä opetusta. Myös heidän turvallisuutensa vaarantuu opettajan yrittäessä laukata kahden luokan välillä. Lomautukset ovat myös ehdottoman haitallisia kaupungin imagolle: ei taatusti houkuttele uusia asukkaita, varsinkaan lapsiperheitä, jos kunnassa on lähdetty lomautuksen tielle.

Tai se tilanne, että hyvin toimivaan kaksisarjaiseen kouluun väkisin luodaan yhdysluokka (esim. 1–2. lk) vaikka oppilaita olisi riittävästi kahteen rinnakkaiseen luokkaan ja samalla vähennetään perusopetusryhmien lukumäärä keinotekoisesti kahdestatoista yhteentoista. Tällaistakin on suunnitteilla.

Kaikki tekevät elämänsä aikana virheitä. Ne on vain tunnustettava ja tehtyjä päätöksiä on aina mahdollista muuttaa. Siis kaupunginvaltuusto: valta on tässä asiassa teidän käsissänne. Perukaa henkilöstösäästöt ja tehkää oikeita rakenteellisia ratkaisuja.

Tiedän tosiasian, että huonoina aikoina on hyvä investoida. Mutta kuinka huonoina aikoina ja kuinka paljon on järkevää investoida; se vaatiikin jo melkoista taitoa ymmärtää. Nyt kun Tanhuvaaraan ja Rauhalinnaan on päätetty sijoittaa melkoisia summia kaupungin (siis meidän kaikkien kaupunkilaisten) rahoja, on uskallettava miettiä asioita uudelleen ja hiukan pidemmälle tulevaisuuteen.

Eihän karille ajaneeseen laivaankaan ruveta ensimmäiseksi vaihtamaan uusia säihkykankaasta käsin kudottuja purjeita, vaan keskitytään vakauttamaan ja tasapainottamaan alusta. Pidetään huolta laivan miehistöstä, jotta he jaksavat mahdollisimman hyvin pitää huolta matkustajista. Näin saadaan ehkä laiva pysymään pystyssä odotellessa korjauksen edistymistä ja uusia lempeämpiä tuulia.

Näillä miettein kaupunginvaltuustoon vedoten.

Maarit Eronen-Raivio
Kuntatyöntekijä ja kuntalainen