Lukijalta: Ammatillinen koulutus tarvitsee resursseja heti

Pääministeri Juha Sipilä ehdotti, että koulutus tulisi kevään vaalien jälkeen nostaa politiikan keskiöön ja ammatilliseen koulutukseen tulisi palkata tuhat uutta opettajaa. Ehdotus oli mielestäni yllättävä ja ristiriitainen, koska Sipilän hallitus on juuri leikannut koulutuksesta noin miljardin ja näin omilla toimillaan heikentänyt koulutusta.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta Sipilän hallitus on leikannut 210 miljoonaa euroa. Leikkauksen seurauksena opettajia on irtisanottu, perus- ja lähiopetusta on karsittu, koulutusvastuuta on siirretty yrityksiin. Tämä on paitsi heikentänyt opetuksen laatua, myös lisännyt koulutuksen eriarvoisuutta, sillä enemmän tukea tarvitsevien oppilaiden on nyt entistä vaikeampaa saada riittävää opetusta. Opettajien viestimä huoli eri puolilta maata on, kuinka oppilaat pystyvät saavuttamaan riittävät ammatilliset taidot ja osaamisen, jota työelämä heiltä odottaa.

On toki hienoa, jos keskusta on tunnistanut tekemiensä päätösten seuraukset ja huolen perusopetuksen vähenemisestä ja koulutuksen laadun heikkenemisestä. Ennen edellisiä eduskuntavaaleja Sipilä tosin lupasi, ettei hän hallituksessa leikkaisi koulutuksesta lainkaan. Onko puheisiin nyt enemmän luottamista?

Mikäli keskustalla on todellista halua lisätä ammatillisen koulutuksen resursseja, miksi odottaa vaalien jälkeistä aikaa? Ensi vuoden budjetti on edelleen eduskunnan käsittelyssä ja siihen on yhä mahdollista vaikuttaa.

Koulutuksen merkitys kasvaa entisestään työelämän muutosten ja vaatimusten seurauksena. Suomessa jokaisella tulisi olla mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen. Toisen asteen tutkinto on muuttumassa käytännössä vähimmäisvaatimukseksi nykyajan työelämässä, ja siksi panostuksia koulutukseen on lisättävä. Tämä on sekä maamme että myös yksittäisen kansalaisen tulevaisuuden kannalta oleellinen ja tärkeä asia. Panostus koulutukseen antaa mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen – tästä syystä me kannatamme maksutonta toisen asteen tutkintoa.

Anneli Kiljunen
Kansanedustaja (sd.)