Lukijalta: Savonlinnaa kehitetään yhteistyössä vahvuuksiin panostaen

Janne Neuvonen kirjoitti, että hän ei saanut elinkeinotoimestamme tietoa henkilökunnan harrastusmahdollisuuksista yms. Neuvonen on tässä palautteessaan oikeassa ja on syytä pahoitella, että hänelle ei toimitettu näitä tietoja ajallaan. Inhimillisessä toiminnassa tapahtuu joskus tällaisia harmillisia katkoja kun paljon tehdään.

Otan toki täyden vastuun siitä, että tietoja ei toimitettu ajallaan, koska olin luvannut hänelle että tiedot hänelle toimitetaan. Toimitilatarjouksemme kyllä oltiin annettu pikaisesti ja hänen henkilöstölleen esiteltiin kaupungin tarjoomaa ja tilannetta.

Olen Janne Neuvosen kanssa samaa mieltä, että elinkeinoelämän kehittämiseen pitää panostaa, vaikka samalla joudumme myös toimintaa tehostamalla ja priorisoimalla taloutta tasapainottamaan. Kehittämiseen on kaupunki myös tehnyt todella isoja panostuksia viimekin aikoina jotta saadaan investointeja, talouskasvua, työllisyyttä ja verotulopohjaa vahvistettua.

Työllisyystilanteemme onkin vauhdilla parantunut ja mikä tärkeintä työllisen työvoiman määrä kasvanut noin 200:lla. Meillä on yrityselämässämme hyvien yritystemme ansiosta menossa erinomaisen hyvä kehitysvaihe.

Elinkeinotoimemme sai hyviä tuloksia aikaan viime vuonna hyvässä yhteistyössä yritysten, ammattikorkeakoulun, maakuntaliiton, ELY:n, uusyrityskeskuksen ja Samiedun kanssa. Yhteensä kaupunki teki viime vuonna erilaisia sopimuksia yritysten ja ammattikorkeakoulun kanssa yhteensä yli 100 miljoonan euron investointien toteuttamisesta Savonlinnaan, työllisyysvaikutuksiltaan reilusta 200:sta uudesta työpaikasta.

Poliittiset päätöksentekijämme tekivät elinkeinoelämän kehittämisasioissa hyvin yksimielisiä päätöksiä ja virkamiehet osaavaa valmistelutyötä, mikä kuvastaa voimakasta sitoutumista ja hyvää yhteistyötä.

Tähän mennessä näiden sopimuksien perusteella on käynnistynyt ja meneillään yhteensä noin 70 miljoonan euron edestä investointeja. Suurin neuvottelujen alla oleva investointihanke on 30 miljoonan euron tornihotelli, jolle kaupunki loi rahoituksellisia edellytyksiä mm. Tonttijärjestelyllä. Myös uusista yrityshankkeista käydään parhaillaankin lupaavia neuvotteluita ja olisi tärkeää että näille annetaan työrauha, jotta ne saataisiin tuloksiksi.

Suurin yksittäinen investointi on Metsäliiton 52 miljoonan euron kertopuutehdasinvestointi, joka onnistuttiin neuvottelemaan Savonlinnaan Keski-Suomen sijaan. Toki tämä edellytti myös edellytysten luomista kaupungilta mm. katu-, toimitila- ja voimalaitosjärjestelyihin.

Sitä ennen voitimme investointikisan, kun UPM investoi Savonlinnaan vaikkakin ikävä uutinen oli tehtaan lakkautus Lappeenrannasta. Myös tämän investoinnin edellytyksiin kaupunki panosti toimitila-, tontti- ja syväsatamajärjestelyillä. Näiden metsäteollisuusinvestointien myötä Savonlinnaan on syntynyt Suomen suurin mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä.

Myös Punkaharjun puutaidon ja sahakuution investoinneille luotiin edellytykset neuvotteluissa, jotka ovat omilla toimialoillaan erittäin merkittäviä. Olemme olleet teollisuuden rakennemuutoksessa voittajia.

Niin ikään ammattikorkeakoulun ja Luken kanssa neuvoteltiin investointisopimus teknologiapuiston neljännestä laajennusvaiheesta joka on menossa parhaillaan ja johon saatiin myös jälleen maakuntaliiton rahoitus. Panostukset teknologiapuiston yritys-, tutkimus- tuotekehitys- ja koulutusympäristöön ovat tuottaneet jo noin 100 miljoonan euron liikevaihdon isolta osin Savonlinnalaisiin teknologiayrityksiin. Laboratoriot mahdollistavat savonlinnalaisten teknologiayritysten tuotekehityksen niin että meillä on maailman parhaimmat alojensa teknologiatuotteet, jotka menevät hyvin kaupaksi tiukassa kansainvälisessä kilpailussa.

Samoin puistoon saatiin muutama vuosi sitten yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa biotuotetekniikkainsinöörikoulutus. Koulutuksen avulla pystytään tarjoamaan savonlinnalaisille teknologialan yrityksille osaavaa insinöörityövoimaa, joka on kriittinen menestystekijä.

Samoin huipputeknologian yritys Teknosavon kanssa neuvoteltiin sijoittautumissopimus ja sille edellytysten luominen Teknologiapuistoon. Uskon että tämän myötä vetovoimaiseen teknologiapuistoomme saadaan lisää alan yrityksiä ja näin klusteri vahvistuu.

Suviveneen sijoittautuminen saatiin neuvoteltua Savonlinnaan ja myös merkittävä asia oli Yrjö Laakkosen kanssa neuvoteltu matkailuinvestointisopimus. Uusyrityskeskus tekee niinikään erinomaista tulosta ja yritysten nettomäärä kasvaa.

Samoin käynnistimme hyvän tuloksia tuottavan yhteistyön Samiedun kanssa yritysten työvoimarekrytointitarpeisiin vastaamiseksi. Muun muassa Darekonin ja Norelcon kanssa tehtiin hyvää yhteistyötä ja edistettiin näiden yritysten työvoiman saatavuutta. Erinomaisen hieno tulos oli sähköinsinöörikoulutuksen toteuttamisesta sopiminen yhteistyössä ammattikorkeakoulun, samiedun, Norelcon ja Suur-Savon sähkön kanssa.

Matkailussa olemme mm. Pietarin matkailukomitean kanssa yhteistyösopimuksen yhteisen hankkeen käynnistämiseksi matkailijoiden saamiseksi kolmansista maista yhteiselle matkailualueelle.

Näen Savonlinnan tulevaisuuden kohtuullisen valoisana kun jatketaan hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tavoitteisiin sitoutuen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin panostaen. Viime vuosi oli hyvä vuosi yritystemme kehityksessä, tehdään tästä yhdessä vielä parempi. Kiitoksia kaikille yrityksille, Samiedulle, Lukelle, Uusyrityskeskukselle, ammattikorkeakoululle, maakuntaliitolle, ELY:lle ja monille muille yhteistyökumppaneillle hyvin sujuneesta yhteistyöstä Savonlinnan elinkeinoelämän kehityksen rakentamisessa.

Janne Laine
Kaupunginjohtaja