Lukijalta: EU tarvitsee selvät pelisäännöt maahanmuuttoasioissa

Vuoden 2015 aikana tapahtunut massiivinen Euroopan laajuinen maahanmuuttajien virta herätti konkreettisesti meidät täällä Suomessakin ongelmien laajuuteen. Viranomaiset eivät voineet mitenkään olla varautuneita yli 30 000 turvapaikanhakijan Suomeen tuloon. Sellaisessa tilanteessa on luonnollisesti mitä erilaisempia haasteita, muun muassa oikeansisältöisen tiedon saamisessa.

Osa turvapaikanhakijoista tarvitsee aidosti suojelua ja apua, mutta valitettavasti joukossa on myös sellaisia henkilöitä, joilla tarkoitusperät eivät välttämättä ole täysin puhtaat.

Väärin perustein turvapaikkaa hakevien taustoista ja lähtökohdista on mahdollista saada faktatietoa käytännössä vain ja ainoastaan toimivalla kansainvälisellä viranomaisyhteistyöllä. Siinä yksi tärkeä syy siihen, miksi jaksan aina vain korostaa yhteistyön merkitystä.

Olen vahvasti sitä mieltä, että Suomessa nyt käytävä keskustelu maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin liittyen on aivan liian mustavalkoista, lähes ainoastaan vain puolesta tai vastaan olevaa, äärimielipitein käytävää, äärimmäisen syyllistävää. Keskustelusta on saatava avoimempaa, rakentavampaa, ongelmanratkaisukeskeisempää, kaikin puolin sivistyneempää ja inhimillisempää.

Maahanmuuttoon ja turvapaikanhakijoihin liittyen eri EU-maiden näkemykset ja kannat luonnollisesti vaihtelevat jopa hyvinkin paljon toisistaan. Ongelmallisista lähtökohdista huolimatta Euroopan Unioniin on saatava selkeät yhteiset pelisäännöt maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa.

Ratkaisuissa pitää ehdottomasti huomioida niin kansainväliset säädökset ja sopimukset esimerkiksi pakolaisasioissa kuin ihmisoikeudet ja tasa-arvonäkemyksetkin, mutta myös siis turvallisuuteen, kuten laittoman maahantulon, ihmiskaupan ja terrorismin torjumiseen liittyvät seikat.

EU:n yhteistä kehitysyhteistyötä on tehostettava, jotta turvapaikanhakijoiden lähtömaissa saadaan yhteiskunnallisia oloja ja ihmisten elinolosuhteita parannettua. Se on yksi tärkeä avain ongelmien ratkaisemisessa. Emmehän voi sulkea silmiämme osin itse aiheuttamiltamme asioilta, sillä kyllähän kehittyneet maat ovat hyötyneet vähemmin kehittyneiden maiden kustannuksella kautta aikojen – ja niin se vain on valitettavasti edelleenkin.

Sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti on tie rauhaan sekä inhimillisempään ja parempaan maailmaan, ja Euroopan Unionin on oltava tiennäyttäjänä tässä rakennustyössä.

Sari Melkko

Eurovaaliehdokas (sd.)

Kouvola