Lukijalta: Outoa puhetta Päivi Nergiltä

Alivaltiosihteeri Päivi Nergin tehtävänä on saattaa maakunta- ja sote-uudistus poliittisen päätöksenteon läpi.

Kun tehtävässä on melkoisesti haasteita, niin hänen työtään ei ainakaan edistä, jos hän jo tässä vaiheessa ennakoi Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa, että maakuntien määrä tulee pienenemään.

Kun hän vielä sanoo, että 12 tai jopa viisi maakuntaa olisi ollut parempi vaihtoehto esimerkiksi pelastustoimen kannalta, niin hänen uskottavuutensa tehtävänsä loppuunsaattamisessa heikkenee olennaisesti.

Vastuuvirkahenkilön ei pitäisi julkisesti kovin voimallisesti ennakoida, etteivät hänen vastuullaan olevat asiat tule toimimaan siten kuin on suunniteltu.

Siinä Päivi Nerg on oikeassa, että monet tulevista maakunnista joutuvat tekemään yhteistyötä, jotta voivat hoitaa kaikki niille tulevat velvoitteet.

Mutta niinhän jo nykyäänkin tehdään melkoisesti vapaaehtoisesti yhteistyötä maakuntien kesken, esimerkiksi liikenneasioissa.

Voisi hyvinkin käydä niin kuin kävi lääniuudistukselle.

Ei yhteistyön tekeminen heikennä maakunnan mahdollisuuksia täyttää velvoitteensa, pikemminkin päinvastoin. On varsin järkevää tehdä monella alueella yhteistyötä maakuntien kesken eikä se tarkoita sitä, että maakunta ei ole toimintakelpoinen.

Jos maakuntien määrää olisi supistettu nykyisestä merkittävästi, niin Päivi Nergin mainitseman eri toimijoiden huudon lisäksi seurauksena olisi hyvinkin ollut se, ettei enää löydy halukkuutta maakuntaan sitoutumiseen, kun sen eri osien tavoitteet voivat olla kovin erilaisia.

Voisi hyvinkin käydä niin kuin kävi lääniuudistukselle. Kun läänien määrää pienennettiin merkittävästi, niin niissä ei enää löydetty yhteisiä tavoitteita ja painopisteitä ja läänit lakkautettiin aika pian uudistuksen jälkeen.

Tämä nyt määritetty maakuntamäärä ja maakuntamalli on sellainen, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa omiin asioihinsa.

Ilman maakunta- ja soteuudistusta kansalaisten vaikutusmahdollisuudet heille tärkeissä asioissa karkaisivat liian kauas.

Jarkko Wuorinen
Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja
Savonlinna