Lukijalta: Etelä-Savo hyötyisi hiilipörssistä

Toistaiseksi varsin kehnosti onnistunut ilmastokamppailu hakee uusia keinoja. Sellaiseksi on ehdotettu hiilipörssiä, muun muassa pääministeri Sipilän järjestämässä joulukuun ilmastoseminaarissa.

Hiilipörssi sisältää sekä alkuainehiilen lähdevirrat ylös taivaalle että hiilen nieluvirrat taivaalta alas. Hiilipörssi keskittyy erityisesti kasvavien metsiemme hiilinieluihin.

Metsänkasvattajalle on oikein ja kohtuullista saada hiilipörssistä tuloa hyvin hoidettuun metsäänsä päätyneestä, vuotuisesta hiilen nieluvirrasta.

Hiilipörssin voi luoda sekä EU:n tasolle että valtakunnalliselle tasolle. Pörssin taloudellista merkitystä voi tarkastella myös maakunnan tasolla. Otetaan esimerkiksi Etelä-Savon maakunta.

Luonnonvarakeskus on mitannut metsiämme vuodesta 1921. Viimeksi maakunnalliset puuvarastot on laskettu kausille 2009—2013 ja 20142016. Ykköskaudella Etelä-Savossa oli runkopuuta 180 ja toisella kaudella 184 miljoonaa kuutiota.

Etelä-Savon koko maapinta-alaa (1,43 miljoonaa hehtaaria) kohti lasketut runkopuun määrät olivat 126 kuutiota hehtaarilla ykköskaudella ja 129 kuutiota hehtaarilla toisella kaudella. Runkopuusta johdetut alkuainehiilen määrät (rungot, oksat ja juuret) olivat vastaavasti 44,6 tonnia ja 45,6 tonnia hehtaarilla.

Vuotuisista hakkuista huolimatta Etelä-Savon hiilinielu eli puuston hiilivarasto paisuu.

Vuotuisista hakkuista huolimatta Etelä-Savon hiilinielu eli puuston hiilivarasto paisuu. Metsät nielevät ilmakehästä hiiltä vuodesta toiseen. Nieluvirta on keskimäärin 0,35 miljoonaa hiilitonnia vuodessa Etelä-Savon alueelle.

Maakuntana, hiilen nielijänä, Etelä-Savo on hivenen alle keskiarvon. Kun maa-aluetta on 4,7 prosenttia koko Suomen maa-alasta, Etelä-Savo nielee 3,9 prosenttia koko Suomen hiilestä.

Hiilen virroilla on rahallinen arvonsa. Euroopan unionin päästöpörssi noteeraa sen päivittäin. Vuoden 2019 alussa päästövirran hinta oli 22,4 Euroa hiilidioksidin tonnilta. Alkuainehiiltä kohti laskettuna hinta on 82,1 Euroa tonnilta. Samaa lukemaa voi käyttää hiilipörssissäkin.

Jos Etelä-Savossa olisi maakunnallinen hiilipörssi, sen liikevaihto olisi melkoinen. Etelä-Savon metsien vuosittain nielemän hiilen arvo on 29 miljoonaa euroa. Sitä voi verrata esimerkiksi hiilidioksidin päästökaupan tuloihin valtiolle. Viime vuonna ne olivat koko Suomessa 252 miljoonaa euroa. Tai vertauksen voi tehdä valtion maksamaan Kemera-tukeen. Vuonna 2018 metsänhoitotöitä tuettiin koko Suomessa 56 miljoonalla eurolla.

Mitä pidemmälle ilmastonmuutos etenee, sitä arvokkaampia metsien hiilen nielut ovat. Hiilipörssille löytyy lopulta ratkaisunsa. Etelä-Savo hyötyisi hiilipörssistä, hyvän metsänkasvunsa ansiosta.

Veli Pohjonen
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori
Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen dosentti
Metsätalouden energiatuotannon emeritusprofessori Joensuun yliopistossa
Kuusamo